11 galeria rur

Umowa z Inżynierem podpisana!

    Dnia 13.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”.  Zadanie zostało powierzone Zakładowi Budownictwa Ogólnego Antoni Mędrala z siedzibą Rynek 4/3, 49-306 Brzeg. Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego przeprowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu…

szczegóły
wykrzyknik

Przerwa w dostawie wody!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zawiadamia odbiorców wody, że w nocy z 3 na 4 grudnia w godzinach 22.00-6.00 wystąpi przerwa w dostawie wody związana z płukaniem sieci wodociągowej na terenie miasta Brzeg. Dnia 4 grudnia rano może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody, charakteryzujące się zwiększeniem jej mętności wskutek wypłukiwania się…

szczegóły
ogłoszenie

Ogłoszenie dot. dzierżawy działek rolnych w m. Obórki

OGŁOSZENIE   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o. o. wydzierżawi na cele rolnicze działki nr 317/10 i 4/12 w miejscowości Obórki o łącznej powierzchni 7,7 ha na trzy lata /01.01.2017 r. – 31.12.2019 r./. Cena wywoławcza za rok dzierżawy wynosi  5.000,00 zł. Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na dzierżawę działek…

szczegóły
ogłoszenie

Ogłoszenie dot. sprzedaży tokarki uniwersalnej TUE-40

OGŁOSZENIE   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o., ul. Wolności 15, 49-300  Brzeg , informuje że posiada do sprzedaży tokarkę uniwersalną TUE – 40 , rok produkcji 1971. Cena wywoławcza 2 200,00zł/brutto/ Zainteresowani  proszeni są o składanie  ofert  w  sekretariacie do dnia 15.11.2016r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016 o…

szczegóły
dsc08145

Czy zmienią się ceny wody i ścieków?

Dn. 17.10.2016 r. w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbyło się dość nietypowe spotkanie. Przy ławach historycznego pomieszczenia zasiedli przedstawiciele spółek wodociągowych z całej Opolszczyzny. Wszystkich zjednoczył w tym miejscu wspólny problem – skutki wprowadzenia nowego Prawa Wodnego, które wchodzi w życie już w przyszłym roku. Dlaczego Prawo Wodne jest takie ważne dla spółek wodociągowych…

szczegóły
wykrzyknik

Pogorszona jakość wody w mieście

W wyniku poważnej awarii do jakiej doszło w rejonie ulice Robotnicza/Partyzantów w dniu 26.09.2016 r. została zmącona woda w sieci na terenie całego miasta. Awarię usunięto niedługo po północy w dn. 27.09.2016 r. lecz jej skutki odczuwalne są jeszcze w godzinach rannych 27.09.2016 r. PWiK przystąpiło do działań mających na celu przywórcenie klarowności wody. Za…

szczegóły
wykrzyknik

Komunikat: Awaria wodociągu!

Wskutek awarii wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Partyzantów i Robotnicznej tymczasowo pozbawieni wody są użytkownicy z ul. Robotniczej od wysokości Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Wileńską. Obecnie trwa usuwanie awarii. Czynione są starania by awarię usunąć w czasie jak najszybszym jednak dokładny czas przywrócenia wody pozostaje nieznany. W rejonie awarii może dojść do pogorszenia…

szczegóły
henio

Brzeskie wodociągi oczyszczają wodę od 111 lat

Woda z kranów w Brzegu nie jest gorsza od tej butelkowanej. 20 tys. metrów sześciennych na dobę – takie zużycie wody miało miejsce w Brzegu jeszcze w l. 90. Potem gwałtownie malało w związku z zamykaniem i ograniczaniem produkcji w kolejnych zakładach. Dziś wynosi około 6,5 tys. m3 i zapotrzebowanie na nią jest podobne jak…

szczegóły
dsc_0373_mal

Projektów unijnych nie koniec – „Wodociągi” ruszają z kolejnym zadaniem

    1 września 2016 r. w Warszawie nastąpiło podpisanie porozumienia dla III fazy Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. PWiK uzyskuje unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności na poziomie 85%. Z unijną pomocą wybudowali ponad 260 km kanalizacji w gminach otaczających Brzeg, rozbudowali oczyszczalnię o blok gospodarki osadowej i biogazem dzięki, czemu sami pozyskują energię na…

szczegóły