Średnie stężenia zanieczyszczeń na wlocie i wylocie z oczyszczalni ścieków w 2020 r.

 

Wskaźnik jednostka Wyniki oznaczeń Redukcja
wlot wylot [%]
BZT5 mgO2/dm3 332,08 3,72 98,9
ChZT Cr mgO2/dm3 675,17 29,31 95,7
Zawiesina ogólna mg/dm3 140,79 4,73 96,6
Azot ogólny mgN/dm3 59,28 6,56 88,9
Fosfor ogólny mgP/dm3 5,78 0,56 90,3

 

Porównanie stężeń na wylocie z oczyszczalni ze stężeniami dopuszczalnymi