Firma spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
Adres 49-300 Brzeg, ul. Wolności 15
NIP 747-000-47-95
REGON 530591031
Oznaczenie sądu Sąd Rejonowy w Opolu; VIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000058539
Konto BPH S.A. O/Brzegnr 10 1060 0076 0000 3310 0003
ING Bank Śląski O/Brzegnr 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228
Kapitał zakładowy 41 670 800 PLN

 

>Strona BIP< (kliknij aby otworzyć stronę BIP PWIK)