Zarząd
Artur Stecuła Prezes tel. 77 416 31 53 / email: sekretariat@pwik.brzeg.pl
 Rada Nadzorcza
Wiesław Maciocha Przewodniczący
Jadwiga Misiura Członek Rady
Przemysław Gudaniec Członek Rady
Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Brzegu