Woda uzdatniona jest tłoczona do miasta dwoma równolegle ułożonymi rurociągami żeliwnymi o średnicy 350 i 500 mm. Przewody przesyłowe i obwodowej sieci wodociągowej obejmującej swym zasięgiem cały teren zabudowy miejskiej są zbudowane z rur żeliwnych (ok 70 % ogólnej długości sieci) oraz z rur PCV i PE, o średnicach nominalnych od 80 do 500mm. Długość sieci wodociągowej w mieście wynosi:

  • sieć magistralna – 22,6 km
  • sieć rozdzielcza – 59,3 km