System kanalizacji należącej do PWiK sp. z o.o. w Brzegu obejmuje 259 km kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach realizacji projektu ISPA/Fundusz Spójności w okalających Brzeg gminach: Skarbimierz, Olszanka, Lubsza, Oława i Lewin Brzeski oraz 43 km kanalizacji ogólnospławnej, i 24 km rozdzielczej sanitarnej na terenie Brzegu.

Skanalizowanych jest łącznie 36 miejscowości w sześciu gminach leżących w dwóch województwach: opolskim (gminy Miasto Brzeg, Skarbimierz, Lewin Brzeski, Olszanka, Lubsza) i dolnośląskim (Gmina Oława). W brzeski system włączona została ponadto sieć kanalizacyjna, która nie jest własnością PWiK. Tak jest w przypadku 8 miejscowości z Gminy Oława, 2 z Gminy Skarbimierz i 1 z Gminy Olszanka.

Ze względu na ukształtowanie terenu (teren równinny, płaski) ścieki muszą być przetłaczane przez przepompownie ścieków. Na kanalizacji PWiK zainstalowano aż 102 obiekty tego typu. Są to kompletne urządzenia zbiornikowo – tłoczne w pełni zautomatyzowane, niewymagające stałej obsługi. Standardowo wyposażone są w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie, które transportują ścieki na określoną odległość lub podnoszą je na wymaganą wysokość.

Większość z nich to obiekty o pompach zatapialnych jednak na terenie miasta występują 3 tłocznie AWALIFT z nieco innym rozwiązaniem technicznym. To nowoczesne pompownie ścieków, wyposażone w dwie pompy, przeznaczone do przepompowywania ścieków bez potrzeby stosowania krat i innych urządzeń rozdrabniających. Dzięki systemowi oddzielania części stałych pompy pozostają w kontakcie wyłącznie z podczyszczonymi ściekami, co umożliwia uzyskanie ich wysokich sprawności. Rozwiązanie takie Brzegu zastosowano w systemie kanalizacji aglomeracji na ul. Sikorskiego, ul. Cegielnianej oraz Osiedlu Tivoli w Brzegu.

Poza przepompowniami sieciowymi w aglomeracji występuje 539 przepompowni niewielkich przydomowych typu POLPIT, które przetłaczają ścieki z pojedynczych gospodarstw zlokalizowanych w miejscach gdzie nie było możliwości grawitacyjnego odbioru nieczystości płynnych. Układy te są tworzone przez zbiorniki z tworzywa sztucznego wyposażone w pojedynczą pompę zatapialną wraz z systemem sterującym. Najwięcej obiektów tego typu występuje w m. Czepielowice i Kościerzyce gdzie stanowią elementy generujące ciśnienie w zaprojektowanej tam kanalizacji ciśnieniowej.

Do monitorowania prawidłowej pracy systemu zastosowano nowoczesną technologię wykorzystującą telefonie komórkową. System monitoringu pompowni ścieków w aglomeracji Brzeg ma za zadanie przekaz, wizualizacje i rejestrację sygnałów o pracy i awarii poszczególnych pompowni. Dodatkowo istnieje możliwość zdalnego zarządzania (sterowania) pracą funkcjonalnie powiązanych ze sobą pompowni, co znacznie przyspiesza szybkość reakcji, a tym samym ułatwia pracę służbom eksploatacyjnym.