Oczyszczanie ścieków w Brzegu

Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza II

Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III

Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV

 

Informujemy, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy zgłaszać:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/