W ocenie jakości wody pobranej z wodociągu Brzeg z dnia 14 czerwca 2024 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu stwierdził , że w zakresie zbadanych parametrów, jej jakość odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Potwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu

 

Zestawienie aktualnych analiz wody pobranej na terenie miasta Brzeg przedstawia się w sposób następujący:

Badany parametr Jednostka Wynik badania Dopuszczalne wskaźniki wody przeznaczonej do spożycia*
Zapach akceptowalny  Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Mętność NTU < 0,50  Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1.0
Smak akceptowalny  Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Barwa mg/1Pt 5  Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
pH 7,3 (temp. pomiaru 16,7 oC)  6,5-9,5
Przewodność elektryczna właściwa w 25 oC  µS/cm 661 (temp. pomiaru 17,5 oC)  2 500
Glin  µg/l 28  200
Żelazo ogólne  µg/l 48  200
Chlor wolny  mg/l  0,15  0,3
Mangan  µg/l <30  50
Bakterie grupy coli  Jtk/100 ml  0  0
Escherichia coli  Jtk/100 ml  0  0
Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Jtk/100 ml  0  0
Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2 oC po 68±4h   Jtk/1 ml  nw Bez nieprawidłowych zmian

 

 

 

 

 

 

*  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do  spożycia przez ludzi (DZ. U. z 2017 poz. 2294)

 

Należy stwierdzić, że stosowana technologia uzdatniania wody zabezpiecza jakość wody do celów konsumpcyjnych. W żadnym wskaźniku woda uzdatniona nie przekracza norm jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Obserwowany na przestrzeni ostatnich lat fakt zmniejszonego poboru wody, wobec którego zaprojektowane przed dziesięcioleciami struktury sieciowe stają się przewymiarowane. Efektem tego jest wydłużony czas dopływu wody do odbiorcy i możliwość powstawania wtórnego zanieczyszczenia wody.