Jako partner Projektu – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu – zobowiązało się do zakupu i montażu zdroju z poidełkami dla zwierząt.

Dnia 21.07.2016 r.  – rozesłano zapytania ofertowe do trzech oferentów wg następującego wzoru: wzór zapytania, oferta, wzór umowy.

Dn. 4.08.2016 wyłoniono dostawcę zdroju ulicznego z poidełkiem dla zwierząt w ramach Projektu RPO „Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony Piastowskiej w Brzegu”.

ogłoszenie