Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu Sp. z o.o.
49-300 Brzeg
ul. Wolności 15

tel. 77 416 22 44
77 416 40 51
77 416 07 80
77 416 27 19
tel./fax 77 416 31 53

e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl

PWiK Brzeg

 

Numery wewnętrzne do poszczególnych działów:

Dział Telefon adres e-mail
Sekretariat  wew. 101 sekretariat@pwik.brzeg.pl
Zarząd
Prezes wew. 101 sekretariat@pwik.brzeg.pl
Z-ca Prezesa ds. Technicznych wew. 101 sekretariat@pwik.brzeg.pl
Zbyt
Kierownik działu wew. 111 leskiewicz@pwik.brzeg.pl
Jednostka Realizująca Projekt
wew. 208

wew. 204

wew. 106

Kadry i płace
Główny Specjalista ds. kadry i płac wew. 132 merkel@pwik.brzeg.pl
BHP, OC, P.Poż
Inspektor ds. o.c., bhp i p.poż wew. 123
Techniczno – Technologiczny
wew. 108
Administracyjno – Organizacyjny
Główny Specjalista ds. Administracyjnych wew. 107 jarosz@pwik.brzeg.pl
Księgowość
Starszy Inspektor wew. 120 slodkowska@pwik.brzeg.pl
Dział Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych
Kierownik działu wew. 217 stojak@pwik.brzeg.pl
Starszy inspektor ds. zaopatrzenia wew. 113 kalinski@pwik.brzeg.pl
Inspektor ds. zamówień publicznych i gospodarki materiałowej wew. 220 przetargi@pwik.brzeg.pl
Sieć Wodociągowo – Kanalizacyjna
Kierownik działu wew. 129 sochanik@pwik.brzeg.pl
Oczyszczalnia ścieków, ul. Cegielniana, 49-300 Brzeg
Kierownik tel./fax.
77 416 29 17
sudak@pwik.brzeg.pl
Dział Produkcji Wody – Gierszowice
Kierownik działu 77 411 99 79 szeja@pwik.brzeg.pl
LABORATORIUM – Gierszowice
77 411 99 78 sobolewska@pwik.brzeg.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości