wielkanoc2021_motyw

Wesołego Alleluja!

Niech te Święta Wielkanocne
dadzą Państwu nadzieję i wiarę.
Niech Chrystus Zmartwychwstały
przyniesie wiosenne kwiaty radości,
miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
rodzinnego ciepła
oraz smacznego święconego jajka.

ogłoszenie

Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody – woda z kranu może mieć zmieniony zapach

Informujemy, że z uwagi na prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, woda podawana do miejskiej sieci wodociągowej ma zmienione właściwości organoleptyczne (dotyczy to przede wszystkim zapachu). Woda jest regularnie badana przez akredytowane laboratorium i jest zgodna z wymogami obowiązującego prawa – nie zagraża w żaden sposób zdrowiu i życiu. Planowany termin ukończenia prac…

szczegóły
wykrzyknik

Awaria wodociągu na skrzyżowaniu ul. Piastowska i Łokietka

Informujemy, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Łokietka z Piastowską, w dn. 24.02.2021 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody oraz tymczasowe pogorszenie jej jakości w rejonie ul. Łokietka, Piastowska i Jana Pawła II. Prace sprzętu ciężkiego spowodują ponadto utrudnienia w ruchu drogowym i ograniczą przejezdność na tym odcinku ciągu komunikacyjnego.…

szczegóły
ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego. KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

  Ogłoszenie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu  sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego. Podstawa: 1. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. z 2013 poz.21 z pzn.zm). 2. Rozporządzenie Ministra…

szczegóły
wykrzyknik

Roboty wodociągowe w ul. Jana Pawła II. Przerwy w dostawie wody i pogorszona jakość

Ponieważ ul. Jana Pawła II w Brzegu będzie wkrótce remontowana, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przystąpiło do wymiany przyłączy i węzłów wodociągowych znajdujących się w tej drodze. Prowadzone prace wiążą się z koniecznością wyłączania dostawy wody, o czym mieszkańcy będą każdorazowo i ze stosownym wyprzedzeniem informowani. Po ponownym uruchomieniu odcinka może…

szczegóły
grafika_swiateczna_PWiK

Życzenia Bożonarodzeniowe

Pełnych ciepła, pokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku 2021

 życzą

Pracownicy i Zarząd
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
wykrzyknik

Zakaz wizyt w siedzibie PWiK

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA informujemy, że od dnia 13.10.2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wizyt w siedzibie Przedsiębiorstwa. Wejść mogą tylko osoby z upoważnienia Prezesa Spółki. W celu złożenia pisma wyłożona została „skrzynka” korespondencyjna. Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji telefonicznie (774162244) i mailowo (sekretariat@pwik.brzeg.pl). Ograniczenie wynika z troski o bezpieczeństwo zarówno Państwa, jak…

szczegóły
Irysowa 1

Żłobizna ma już nową kanalizację

  Od 8 września br. mieszkańcy budynków w nowej części m. Żłobizna mogą przyłączać się do nowej sieci kanalizacyjnej. Wykonawca kontraktu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz” zakończył roboty. Zadanie obejmowało budowę ok. 7,5 km nowych rurociągów i modernizację ponad 0,5 km kanalizacji w starej części wsi. Wybudowano 4 nowe przepompownie…

szczegóły
ogłoszenie

Informacja dla m. Żłobizny dot. możliwości włączania do sieci kanalizacyjnej

Informujemy, że przeprowadzono próby rozruchowe nowo wybudowanej kanalizacji w m. Żłobizna, które potwierdziły sprawność systemu i  związku z tym możliwe jest dokonywanie wpięć posesji indywidualnych. Wykonanie podłączeń budynków do nowej sieci jest w gestii właściciela, ale należy je wykonywać w uzgodnieniu z PWiK w Brzegu. Procedura podłączenia jest następująca: Właściciel musi zgłosić do PWiK (pisemnie…

szczegóły