25-lat PWiK

18.05.2018 r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. celebrowało swoją 25 rocznicę powstania w Brzeskim Centrum Kultury.

Jak na uroczystą galę przystało przybyli na nią przedstawiciele lokalnych władz. Swoją obecnością imprezę uświetnili Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit, Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej – Barbara Mrowiec.  W swych wypowiedziach nie szczędzili dobrych słów dla Zarządu i pracowników PWiK. Jakby nie było, firma to przede wszystkim ludzie i można śmiało powiedzieć, iż ceremoniał był w istocie świętem byłych i obecnych pracowników Spółki. Warto tu nadmienić, że dla wielu z nich Przedsiębiorstwo jest jedynym miejscem zatrudnienia w całej karierze zawodowej, a co niektórzy przepracowali tu całe swoje życie, będąc wcześniej zatrudnionymi w podmiotach, na bazie których powstała Spółka w swej obecnej formie. W Sali BCK spotkali się ludzie, którzy wcześniej nie mieli się okazji spotkać – ci, którzy już dawno przeszli na emeryturę i ci, którzy zaczęli pracę w niedawnym czasie. Mogło to uświadomić, jaki kawałek historii przyszło w istocie świętować. Tym bardziej na wyobraźnię zadziałała, utrzymana w klimacie PRL-owskiej kroniki prezentacja ukazująca historię brzeskich „wodociągów” od 1946 roku, czasy PRL-u, założenie PWiK Sp. z o.o. w 1993 roku i to co działo się później. Zdjęcia z lat 90-tych wyglądały jak z zupełnie innej epoki, a ówczesne „stylizacje” pracowników powodowały niejednokrotnie uśmiech na twarzach zgromadzonych. Zupełnie inne emocje mógł wywoływać film ukazujący obecny stan Przedsiębiorstwa. Automatyzacja, ekrany z wizualizacją procesów technologicznych, rozmaite detektory, nowoczesna baza sprzętowa, odświeżone, stermomodernizowane budynki widziane z perspektywy drona, pięknie zaświadczyły o tym, że PWiK w pełni zasługuje na miano firmy nowoczesnej i prężnie rozwijającej się. Potwierdziła to z resztą prezentacja prowadzona przez obecnych Prezesów – Artura Stecułę i Krzysztofa Tokarskiego, pokazująca jak powiększył i unowocześnił się przez te 25 lat majątek firmy i jak efektywnie Spółka korzysta z dotacji unijnych. Jednym z głównych punktów uroczystości było wyróżnienie symbolicznym medalem – „Pracownik na medal” zasłużonych pracowników PWiK. Otrzymali go: Danuta Bis, Ewa Zięcik, Krystyna Turska, Ewa Kramek, Alicja Obodzińska, Henryk Szeja, Marek Leśkiewicz , Jan Oratyński, Mariusz Kotuła, Andrzej Bułkowski, Waldemar Demski, Wiesław Serwadczak, Andrzej Sobota oraz Andrzej Chmiel. Burmistrz wręczył ponadto specjalne odznaki „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznawane przez Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, które zostały podarowane Arturowi Stecule, Krzysztofowi Tokarskiemu, Urszuli Szerszeń i Kazimierzowi Warowemu. Szczególne wyróżnienie otrzymał były Prezes Spółki – Marek Starczyk, który piastował swoją funkcję od momentu powstania Przedsiębiorstwa. Otrzymał on od Burmistrza medal Bene Meriente – „Dobrze Zasłużonemu”. Nagrodzony, w swojej przemowie zauważył, że obecny Zarząd konsekwentnie realizuje rozpoczętą za jego prezesury politykę rozwojową, co też jest dla niego powodem do radości.

Kolejnym punktem gali 25-lecia była część artystyczna przygotowana przez Brzeskie Centrum Kultury. Wokalny koncert trzech dziewcząt z zespołu Mr & Mrs oraz pokazy taneczne rodem z Broadwayu stanowiły wspaniałe urozmaicenie uroczystości i wywołały gromkie oklaski zgromadzonych w takt granej muzyki. Zwieńczeniem całości był słodki poczęstunek i symboliczna lampka szampana, a także wspólne odśpiewanie „Sto lat”.

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. działa od 1.01.1993 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Zostało powołane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy Brzeg. Jego misją określoną w momencie powstania było zaopatrzenie w wodę wszystkich mieszkańców miasta i podmiotów gospodarczych działających na tym terenie oraz odbiór i oczyszczenie ścieków z terenu miasta.

Przedsiębiorstwo posiadało wówczas zmodernizowaną w latach 70-80 tych Stację Uzdatniania Wody w Gierszowicach i poniemiecką oczyszczalnię ścieków o przepustowości dostosowanej do przedwojennych potrzeb miasta i zbyt niskiej względem faktycznych potrzeb. Należy tu dodać, iż w owych czasach przemysł w mieście miał się całkiem dobrze. Prosperowała między innymi, produkująca wyjątkowo niebezpieczne dla środowiska ścieki, Garbarnia. Stosowany wtedy proces uniemożliwiał oczyszczenie ścieków do parametrów wymaganych prawem, co skutkowało naliczaniem wysokich opłat środowiskowych. Problemu nie można było rozwiązać od razu lecz lata starań oraz determinacja samorządu miejskiego przyniosły finalnie zadowalający efekt. Wybudowano nową bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków, która ruszyła w 2000 roku. Jej przepustowość umożliwiała przyjęcie ścieków nie tylko z obszaru Brzegu ale i z miejscowości okalających miasto. Stanowiła szansę na uporządkowanie gospodarki ściekowej znacznej części powiatu brzeskiego, jednak pod warunkiem, że zostaną wykonane setki kilometrów kanalizacji. Tutaj w 2002 r. z pomocą przyszła Unią Europejska i jej przedakcesyjny Fundusz ISPA.  Po włączeniu Polski w poczet krajów członkowskich zobowiązania Funduszu ISPA przejął Fundusz Spójności. W latach 2005-2008 wybudowano prawie 260 km kanałów umożliwiając tym samym podłączenie się mieszkańców aż 34 miejscowości w gminach Olszanka, Lubsza, Lewin Brzeski, Skarbimierz i Oława. Ostatnia gmina należy już do powiatu oławskiego i województwa dolnośląskiego. Fundusze unijne pozwoliły na rozbudowę oczyszczalni ścieków o urządzenia gospodarki osadowej i blok biogazowy, a także na modernizację czasu Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach. Oczyszczalnia produkuje obecnie ekologiczną energię powstałą w drodze spalania wytworzonego z osadów ściekowych biogazu. Energia ta wykorzystywana jest głównie dla potrzeb obiektu i sprawia, że jest on częściowo samowystarczalny i niezależny od zewnętrznej sieci energetycznej. Stacja Uzdatniania Wody została zautomatyzowana, a innowacje w zakresie technologii pozwoliły na zmniejszenie energochłonności procesów i radykalnie ograniczyły ilość powstających osadów. Na przestrzeni ostatnich 25 lat znacznie zmienił się zakres terytorialny obsługiwany przez Spółkę. O ile w przypadku sieci wodociągowej zmniejszył się, ze względu na przejście Gminy Skarbimierz i Gminy Lubsza na własne źródło zasilania w wodę, to w przypadku kanalizacji bardzo istotnie się rozrósł i to we wszystkich kierunkach. Kanały Przedsiębiorstwa sięgają miejscowości Stary Otok w Gminie Oława w stronę północno-zachodnią od Brzegu i miejscowości Strzelniki w Gminie Lewin Brzeski w stronę południowo wschodnią.

Przygoda z pozyskiwaniem funduszy unijnych nie skończyła się na jednym projekcie. Wciąż rosnące potrzeby w zakresie rozbudowy sieci wod-kan w związku z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej oraz kwestie wynikające z konieczności remontów i modernizacji istniejącej infrastruktury sprawiły, że spółka konsekwentnie realizuje już czwarty projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, konsekwentnie niwelując wszystkie braki w kwestii lokalnej gospodarki wodno-ściekowej.

 

Zdjęcia z uroczystości:

1

2

3

4

5

6