IMGP1076 kopia

 

6.02.2017 r. podpsiano ostatnią umowę w ramach realizowanego w ramach POIiŚ Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – Faza III”. „Zakup agregatu prądotwórczego na biogaz produkowany na oczyszczalni ścieków” jest obecnie jedynym realizowanym zadaniem III Fazy –  pozostałe pięć zadań udało się szczęśliwie ukończyć do stycznia 2018 r. Wykonawcą zadania została firma Horus Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Sulejówku ul. Drobiarska 43. Kwota kontraktowa wynosi 1 350 540 zł. Przedmiotem inwestycji jest dostawa i montaż nowego agregatu prądotwórczego na biogaz, który zastąpi swojego wyeksploatowanego poprzednika i dzięki większej mocy zainstalowanej pozowli na efektywniejszą pracę bloku agregatów i lepsze wykorzystanie okresowych nadwyżek w produkcji biopaliwa. Wspominane paliwo powstaje w drodze fermentacji osadów ściekowych i jest spalane na agregatach z pozyskaniem energii elektrycznej i cieplnej. Uzyskaną energię wykorzystuje się na własne potrzeby oczyszczalni, co pozwala na zmniejszenie poboru prądu z zakładu energetycznego i tym samym kosztów funkcjonowania obiektu. Ilość produkowanego biogazu jest zmienna w czasie i zależy od składu ścieków. Okresowe nadwyżki produkcji są spalane na specjalnej pochodni i poniekąd tracone. Zastosowanie nowego urządzenia pozwoli na poprawę ekonomiki korzystania z biopaliwa. Termin realizacji wynosi dokładnie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.