IMG_0330

Mieszkańcy okolic ul. Włościańskiej w Brzegu niejednokrotnie musieli zmagać się ze skutkami awarii wodociągowej objawiającymi się przerwami w dostawie wody, obniżonym ciśnieniem lub pogorszoną jakością wody. Za taki stan rzeczy odpowiadał mocno wyeksploatowany rurociąg, który dobrze pamiętał czasy PRL-u. Na szczęście jego dni są już policzone i wkrótce zostanie zastąpiony nowym wodociągiem.

Od marca trwają prace prowadzone przez firmę EKO-WOD Sp. z o.o  ze Świdnicy, które z jednej strony przyczynią się do rozwiązania problemu częstych awarii, a z drugiej zapewnią możliwość zasilania w wodę z miejskiej sieci dla m. Skarbimierz. Roboty wykonywane były początkowo na odcinku ul. Włościańskiej stanowiącym drogę gminną, który skręca w stronę osiedla bloków mieszkaniowych. W drogą krajową Wykonawca wszedł w kwietniu. Z uwagi na czynniki takie jak kwestie uciążliwości dla ruchu drogowego, czas realizacji, koszty odtworzeń, a także zagrożenie kolizji z inną infrastrukturą zadecydowano, że optymalnym wariantem będzie wykonanie wodociągu metodą przewiertu sterowanego – czyli wprowadzenie rur w, wywiercone przez specjalną maszynę, tunele. W tym przypadku, co pewien czas, wykonuje się wykop – tzw. komorę przewiertową. Unika się natomiast konieczności zajmowania drogi na całej długości wymienianej rury. Tymczasem do wykonania jest ponad 1,2 km wodociągu o średnicy 250 mm. Rurociąg ma biec od miejsca wpięcia w istniejący system w ul. Kochanowskiego, wzdłuż ul. Włościańskiej do skrzyżowania z ul. Konopnickiej i następnie wzdłuż gminnego odcinka Włościańskiej, pod obwodnicą, poza granicę z Gminą Skarbimierz, gdzie zostanie włączony w system należący do EKO-Skarbimierz i obsługujący miejscowość Skarbimierz. Obecnie większość rur jest już w ziemi. Wykonawca ma jeszcze do wykonania wpięcia w istniejące układy, przepięcia przyłączy bocznych, a także niezbędne próby sprawdzające. Termin realizacji zadania upływa z końcem czerwca tego roku.

Roboty prowadzone są na podstawie kontraktu pod nazwą „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu”, który był podpisany 27.09.2018 r. na wartość prawie 1,8 mln brutto i który jest elementem Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.