DSCN5251

 

30.10.2014 r. podpisano umowę na kolejne zadanie ujęte w Projekcie „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – II faza” – „Budowa wiaty – magazynu na terenie oczyszczalni ścieków”

Podpisany kontrakt to najmniejsze zadanie realizowane na terenie Brzegu w ramach unijnego przedsięwzięcia. Polega na budowie zadaszenia nad do tej pory otwartym magazynem osadów ścieków. Wartość inwestycji to 645 tys. zł netto . Niemałe jest jednak znaczenie inwestycji. Od czasu wybudowania nowej oczyszczalni ścieków w 2000 roku wciąż doskonalona jest kwestia technologii obróbki osadów ściekowych. Wspomniane osady to nic innego jak stała masa wydzielona ze strumienia ścieków w procesie ich oczyszczania. Ze względu na dużą zawartość frakcji organicznej może być ona wykorzystana jako wartościowy nawóz do wykorzystania w rekultywacji czy w rolnictwie. Polskie prawo szczegółowo określa jednak jakie parametry powinny spełniać osady w takiej sytuacji. Nie mogą zawierać one bakterii chorobotwórczych,  jaj pasożytów czy substancji niebezpiecznych jak metale ciężkie. Równie ważna jest ich odpowiednia struktura i uwodnienie. Należy tu zauważyć, że wydzielona ze ścieków substancja jest silnie uwodniona i przypomina papkę. Osady do wykorzystania w rolnictwie mają mieć natomiast strukturę ziemistą i mają być odpowiednio zagęszczone. Zasadniczo procesy na oczyszczalni sprawiają, że tak się dzieje jednak przed wykorzystaniem rolniczym powstały nawóz organiczny składowany jest na boksach magazynowych. Do tej pory z racji braku zadaszenia dochodziło tam do wtórnego uwadniania w trakcie opadów atmosferycznych. Dzięki realizacji zadania problem ten zostanie wyeliminowany.

Wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Stalbud z Brzózy Stadnickiej (miejscowość zlokalizowana w pobliżu Łańcuta). W uroczystości podpisania umowy, która miała miejsce w brzeskim Ratuszu udział Burmistrz Brzegu – Wojciech Huczyński. Termin realizacji zadania został wyznaczony na dzień 30.04.2015 r. Zadanie jest jednym z ośmiu kontraktów wykonawczych unijnego Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegi – faza II” finansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.