wlazPWIK_KZO

Dnia 2.09.2014 podpisano kolejny kontrakt z listy zadań ujętych w unijnym Projekcie „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”. Dotyczy on renowacji tzw. „kanału nadodrzańskiego”.

W czasach PRL-u nie tylko sklepy spożywcze świeciły pustkami. Budujący kanały musieli się wówczas nagłówkować skąd wziąć materiały do budowy. Niejednokrotnie sami zmuszeni byli wykonywać niektóre elementy bezpośrednio na budowie. Nic dziwnego, że powstały w tych latach ogólnospławny „kanał nadodrzański” ciągnący się wzdłuż Parku nad Odrą po ul. Krzyszowica pozostawia dziś wiele do życzenia pod względem jakości wykonania i stanu technicznego. Liczne przecieki i silnie przetarcia betonu jednoznacznie kwalifikują rurociąg do pilnej renowacji. By oszczędzić zadrzewienia i nie naruszyć terenów zielonych zadecydowano by naprawę dokonać metodą bezwykopową. Nie będzie tu jednak wykorzystany rękaw utwardzalny jak przy renowacji, o której pisaliśmy w Panoramie przy okazji podpisania kontraktu nr 7 (na modernizację 7 km kanałów w Brzegu). Z uwagi na przewymiarowanie kanału można było pozwolić sobie na nieco większe zmniejszenie średnicy niż przy poprzednim zadaniu stąd wybrano metodę tzw. „rury w rurze”. Do istniejącego układu będzie wprowadzony nowy, już na wstępie sztywny rurociąg o wytrzymałości zapewniającej zachowanie średnicy nawet w przypadku zapadnięcia się starej infrastruktury. Rozwiązanie ze względu na szczelność całkowicie zlikwiduje napływ wód przypadkowych. Doszczelnione będą ponadto wszystkie studnie rewizyjne i wymienione zostaną włazy na oryginalne z herbem Brzegu. Łączna długość naprawianego rurociągu to ok 920 m. Jako wykonawcę zadania wybrano w przetargu firmę Zakład Instalacji Sanitarnej I Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot z Wrocławia. Wartość kontraktu to 2,7 mln zł brutto. Przypominamy, że przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i jest jednym z 8 zadań wykonawczych Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – II faza”. Pełna nazwa podpisanego właśnie kontraktu nr 8 to „Modernizacja kanału nadodrzańskiego”. Termin ukończenia przypada na koniec maja 2015 r.