Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. wykonuje badania wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb.

Laboratorium prowadzi:

  • Kontrolę procesu technologicznego na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach i Oczyszczalni Ścieków w Brzegu
  • Kontrolę jakości wody dostarczonej do sieci i bezpośrednio do konsumenta,
  • Kontrolę jakości odprowadzanych ścieków z urządzeń kanalizacyjnych do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami,
  • oraz świadczy usługi dla klientów zewnętrznych ( badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody, badania fizykochemiczne ścieków, osadów ściekowych i gleb)

W laboratorium funkcjonuje system zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony:

  • Certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 1379
  • Zatwierdzeniem przez Państwową Inspekcję Sanitarną  systemem jakości badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, aby zaspokoić oczekiwania klientów.

Laboratorium jest akredytowane w zakresie oznaczeń – zakres akredytacji

Dokumenty do pobrania

 

Kontakt

Laboratorium

Gierszowice 49-332 Olszanka

Kierownik Laboratorium: Joanna Łuczyk-Sobolewska

tel. 77 4119978  tel.kom. 507 046 481

e-mail sobolewska@pwik.brzeg.pl

Do pobrania druki zleceń badań laboratoryjnych

 

Wskazówki dojazdu:

mapka

 

Galeria zdjęć Laboratorium: