364173652_309063371512911_5901707098066275478_n

Z dniem 31.07.2023 roku odchodzi na emeryturę i kończy swoją 44-letnią przygodę z brzeskimi wodociągami Pan Krzysztof Tokarski – zasłużony pracownik a finalnie Zastępca Prezesa ds. Technicznych.

Pracę zaczynał 1.11.1979 r. w brzeskim oddziale Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, zanim w 1992 r. wyłoniło się z niego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. Początkowo zatrudniony był jako Dyspozytor sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Wraz z powstaniem PWiK Sp. z o.o. awansował do funkcji Kierownika działu sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Końcówka XX w. była czasem, w którym miastu Brzeg groziły ogromne kary za odprowadzanie niedoczyszczonych ścieków do Odry. Poniemiecka oczyszczalnia była już mocno przestarzała i nie zapewniała właściwego stopnia oczyszczania dopływających do niej ścieków. Brzeżanie mocno walczyli o nowy obiekt, który by spełniał obowiązujące wymogi środowiskowe. Jednym z zaangażowanych w proces budowy był właśnie Pan Krzysztof Tokarski. Gdy sprawę udało się sfinalizować dn. 1.12.2000 roku objął funkcję Kierownika nowo wybudowanej Oczyszczalni. Już dwa lata później awansował i 20.03.2002 r.  stał się członkiem Zarządu Spółki jako Zastępca Prezesa ds. Technicznych. Funkcję tą pełnił już do końca swojej kariery zawodowej. Jako członek Zarządu był z jednej strony inicjatorem a z drugiej świadkiem wielu przemian jakie zachodziły w Spółce. Pod czujnym okiem Prezesa Tokarskiego realizowana była w 2003 roku budowa kompostowni , w latach 2006-2007 obiektów gospodarki osadowej i biogazowni oczyszczalni ścieków  Branża wod-kan mocno ewoluowała – zmieniał się charakter pracy w eksploatacji, pojawiały się nowe urządzenia jak urządzenia do monitorowania sieci kanalizacyjnej czy nowoczesne pojazdy do czyszczenia kanalizacji. Brzeskie PWiK nie pozostawało oporne na zachodzące przemiany. Wykorzystanie na przełomie wieków kamery do inspekcji kanalizacji pozwoliło na rzetelną inwentaryzację poniemieckich sieci kanalizacyjnych, które niejednokrotnie liczyły sobie 100 lat. Zakup pierwszego samochodu do czyszczenia kanalizacji wpłynął na to, że zejścia ludzi do studzienek kanalizacyjnych okazały się praktycznie zbędne co zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo pracy. Spółka ponadto bardzo poszerzyła pole swojej działalności. Wspomniana wcześniej oczyszczalnia ścieków, po upadku rodzinnego przemysłu była niedociążona ale przez to umożliwiła przyjęcie ścieków z okolicznych wsi. Dzięki wsparciu unijnemu wkrótce udało się oczyszczalnię dociążyć ściekami z miejscowości z gmin Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Oława i Lewin Brzeski. Postęp w Spółce wyrażał się również w automatyzacji obiektów do niej należących. Bardzo unowocześniono Stację Uzdatniania Wody w Gierszowicach (która obsługuje Brzeg) – została ona wyposażona w nowoczesne urządzenia do śledzenia i regulacji wszystkich procesów produkcji wody. Zdalnym monitoringiem objęto większość należących do PWiK pompowni. Słowem Spółka stała się nowoczesna i ekologiczna. W 2018 roku Pan Krzysztof Tokarski uzyskał Honorową Odznakę Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” – odznaczenie w pełni adekwatne do faktycznych osiągnięć na rzecz poprawy działania lokalnej gospodarki wodno-ściekowej.

Wraz z odejściem Prezesa Tokarskiego, od dnia 1 sierpnia 2023 Zarząd PWiK w Brzegu Sp. z o.o. będzie jednoosobowy. Koleżanki i koledzy ze Spółki serdecznie dziękują byłemu już Prezesowi za lata owocnej współpracy i wspólnie spędzony czas. Składają najlepsze życzenia na dalszą drogę życia.