1.24 Figura Pijącej dziewczyny ozdobą Parku Centralnego, 5 lipca 2023 r.

W dyskusji na temat rzeźby „Pijącej dziewczyny” pojawia się sugestia, że koszty jakie poniosła w związku z tym Spółka są rekompensowane przez podwyżki taryf za wodę i ścieki oraz że te dwie kwestie są ze sobą powiązane. W podobnym tonie utrzymane są spekulacje w artykule „Panoramy” opublikowanym na stronie www 27.07.2023 r. pt. „Tak się robi propagandę sukcesu. Z inicjatywy burmistrza zapłacili za kopię rzeźby, a w tym samym czasie, podnieśli opłatę za wodę i ścieki”.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. oświadcza, że taryfy są aktualizowane co trzy lata – ostatni wniosek taryfowy PWiK składało w grudniu 2019 roku. Obecna podwyżka cen wody i ścieków spowodowana jest przede wszystkim inflacją i wzrostem cen energii i paliw a co za tym idzie wzrostem kosztów utrzymania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Rosnące koszty życia przekładają się ponadto na konieczność waloryzacji wynagrodzeń pracowników. Koszt wykonania odlewu „Pijącej dziewczyny” nie miał żadnego wpływu na obecne taryfy.

Przedsiębiorstwo obchodzi 30 lecie działalności i postanowiło uczcić to poprzez sfinansowanie  rzeźby przedstawiającej dziewczynę pijącą wodę. Jest to wkład w kształtowanie lokalnej przestrzeni, nawiązujący z jednej strony do historii Brzegu a z drugiej do działalności Spółki, która zajmuje się dostarczaniem wody dla mieszkańców naszego Miasta.

Poniesiony na ten cel wydatek w żaden sposób nie wpłynął na poziom zatwierdzonych taryf.