IMG_0330

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji efektywnie korzysta z możliwości jakie daje dają fundusze unijne. Z końcem roku zamyka już czwarty unijny projekt spod szyldu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu”.

Rozpoczęte jeszcze w 2018 roku przedsięwzięcie nie jest największym z działań dofinansowywanych z Funduszu Spójności realizowanych przez brzeskie „Wodociągi”, jednak obejmuje swym zakresem najwięcej zadań. Na chwilę obecną jest to aż 14 kontraktów. PWiK planuje dołożyć do projektu jeszcze dwa. Wektor działań został skierowany z jednej strony na rozbudowę systemu kanalizacyjnego i dozbrojenie w kanalizację rozwojowych terenów w gminach otaczających Brzeg, z drugiej na poprawę istniejącej infrastruktury i urządzeń wodno-kanalizacyjnych należących do PWiK.

Większość zadań zostało już wykonanych. W ramach Projektu ujęte były:

 1. „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu” (zakres: budowa 1,4 km wodociągu; wartość ok. 1,4 mln. zł netto)
 2. „Wymiana sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Robotniczej, Kwiatowej w Brzegu” (zakres: projekt i wymiana 625 m wodociągu; wartość: ok 612 tys. zł netto)
 3. „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna, gm. Skarbimierz” (zakres: Budowa 7,6 km kanalizacji sanit, przebudowa 0,29 km kanalizacji sanit.; wartość: ponad 7 mln. zł netto)
 4. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 370 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka” (zakres: budowa 0,5 km kanalizacji sanit.; wartość: ok. 269 tys. zł netto)
 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kościerzyce, gm. Lubsza (zakres: 0,46 km kanalizacji sanit. wartość: ok. 227 tys. zł netto)
 6. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej m. Bystrzyca ul. Jagodowa, Leśna, Różana, gm. Oława” (zakres: budowa 0,78 km kanalizacji sanit.; wartość: ok 563 tys. zł netto)
 7. „Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg – części 1 i 2” (zakres: projekt i budowa przyłączy ciśnieniowych w Brzegu i w okolicznych gminach; wartość: ok 230 tys. zł netto)
 8. „Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg – część 3” (zakres: projekt i wykonanie przyłącza ciśnieniowego w Kościerzycach; wartość: ok 96 tys. zł netto)
 9. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 1” (zakres: renowacja 2,3 km kanalizacji w ul. Konopnickiej, Kusocińskiego, Kochanowskiego, Platanowej, Korfantego i Lwowskiej; wartość: ok. 2,1 mln. zł netto)
 10. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2a” (zakres: renowacja 1,67 km kanałów w ul. Trzech Kotwic, Piastowskiej, Planty, Dzierżonia, Dębowej, Zielonej i Kwiatowej; wartość: ok. 1,7 mln. zł netto)
 11. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 2b” (zakres: renowacja 0,3 km kanału w ul. Wrocławskiej, wartość: 0,89 mln. zł netto)
 12. „Remont wnętrza zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice” (zakres remont wewnętrznej powierzchni zbiornika; wartość: ok. 234 tys. zł netto)
 13. „Zmiany sterowania pompowni głównej na układ pracy z falownikami (przemienniki częstotliwości) na oczyszczalni ścieków w Brzegu” (zakres: dostawa i montaż falowników w pompowni głównej; wartość: ok. 96 tys. zł netto)

Na ukończeniu jest zadanie:

 1. „Układ połączeniowy pomiędzy rurociągami zrzutowymi osadu nadmiernego i wstępnego do komór zagęszczania na oczyszczalni ścieków w Brzegu” (zakres: Wykonanie układu łączącego rurociągi osadów nadmiernego i wstępnego; wartość: ok. 187 tys. zł. netto)

Przedsiębiorstwo planuje włączyć w Projekt dodatkowo kontrakty:

 1. „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu – etap 3” (zakres: renowacja 0,54 km kanałów w ul. Małujowickiej i Piastowskiej; wartość: 605 mln. zł netto) – w fazie realizacji
 2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 566/1 w m. Pogorzela, gm. Olszanka” (zakres: budowa 109 m kanalizacji) – w fazie przygotowań przetargu.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie 2014-2020. Wpisuje się w priorytet Programu: „ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Umowę dla Projektu podpisano 29.03.2018 roku. Termin realizacji projektu upływa z końcem roku 2021.