renowacji

 

Nie jest tajemnicą, że kanały w Brzegu w miejscach gdzie występuje stara zabudowa są również wiekowe i często pamiętają czasy niemieckie. Ponad wiekowa eksploatacja wycisnęła na nich swe piętno i renowacja stała się koniecznością. Właściciel tej infrastruktury – brzeskie „Wodociągi” –sukcesywnie naprawia kolejne odcinki i do puli 10 km odnowionej już kanalizacji dokłada kolejne 2.

Dnia 21.12.2016 r. podpisano kontrakt na „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu”, w ramach którego renowacji poddane będą kanały w ul. Makarskiego, Żeromskiego, Wolności, Wyszyńskiego oraz łącznik Trzech Kotwic-Starobrzeska. Dla tych którzy obawiają się, że prace te sparaliżują na długi czas ruch uliczny na wymienionych drogach mamy dobrą wiadomość – naprawa będzie dokonywana metodą bezwykopową, szybko, odcinkowo i z zajęciem jedynie jednego pasa jezdni. Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu jest firma Blejkan S.A. ze Szczecina. Przewidziana technologia naprawy zasługuje na miano technologii XXI w. Do kanałów wprowadzony będzie przez studnie kanalizacyjne wiotki rękaw nasączany żywicą epoksydową. Po napełnieniu go wodą i podgrzaniu dokładnie przylega do ścian istniejącego rurociągu i sztywnieje osiągając parametry wytrzymałościowe właściwe dla nowych rur. Tym samym przejmuje wszystkie obciążenia swojego poprzednika. Naprawiona kanalizacja traci nieco na średnicy ale zyskuje na gładkości przez co ogólne warunki spływu ścieków poprawiają się. Najważniejsze jednak, że naprawiony rurociąg staje się całkowicie szczelny – nie napływają do niego wody gruntowe ani nie wydostają się z niego żadne zanieczyszczenia. Przy takim rozwiązaniu zatykane są wszystkie przyłącza wpięte bezpośrednio do rury. Z pomocą wkracza tu specjalny robot, który wjeżdża do kanału i wycina otwory w miejscu podłączeń a następnie doszczelnia krawędzie tzw. wkładką kapeluszową. W ramach kontraktu naprawione zostaną ponadto studnie kanalizacyjne w wymienionych ulicach a także w innych rejonach Brzegu i okolicznych miejscowościach. Na skutek zagniwania ścieków, na niektórych odcinkach sieci dochodzi do zwiększonego stężenia siarkowodoru. Ten gaz o bardzo nieprzyjemnym zapachu ma działanie niszczące beton, z którego wykonane są studzienki.  Zagraża ich rozpadem i zapadaniem się.

Wart prawie 2,9 mln zł kontrakt realizowany w ramach Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”, który jest  wpisany w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 korzystający z unijnego Funduszu Spójności. Tytuł przedsięwzięcia podkreśla spójność działań z inwestycjami PWiK podejmowanymi wcześniej, w ramach których wybudowano między innymi 260 km kanalizacji w okolicznych gminach oraz zmodernizowano brzeską oczyszczalnię ścieków i stację uzdatniania wody w Gierszowicach. Faza III jest najmniejszym przedsięwzięciem z dotychczas realizowanych. Poza uszczelnieniem kanałów obejmuje dodatkowo kolejne roboty i dostawy na obiektach służących oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wody. Łączna wartość Projektu to prawie 5 mln zł, w tym dofinansowanie unijne 3,5 mln.