11 galeria rur

 

 

Dnia 13.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu POIiŚ „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”.  Zadanie zostało powierzone Zakładowi Budownictwa Ogólnego Antoni Mędrala z siedzibą Rynek 4/3, 49-306 Brzeg.

Wykonawca został wybrany w trybie zapytania cenowego przeprowadzonego zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji  w Brzegu Sp. z o. o poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 2164 z późn. zm.), na podstawie Oferty Wykonawcy z dnia 14.11.2016 r.