ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących odbioru ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Brzegu z przeznaczeniem ich do rolniczego wykorzystania na gruntach rolniczych województwa opolskiego.

 

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Załącznik nr 1 Wzór oferty

Załącznik nr 2 Wzór umowy

Załącznik nr 2a Załącznik do umowy

Załącznik nr 2b Zgoda na przetwarzanie danych

WYNIKI