_MG_3439

Od lutego do końca połowy czerwca tego roku trwały prace nad renowacją ponad 100 letnich kanałów w Brzegu. Nie ma już ryzyka zawalenia kanałów w ul. Makarskiego, Żeromskiego, Wolności Wyszyńskiego a także na łączniku między ul. Starobrzeską a Szkolną pod torami (jeden z najstarszych kanałów w Brzegu).

Prace prowadzone przez firmę Blejkan S.A. ze Szczecina oraz Tech-Kan z Gać polegały na wprowadzeniu do istniejących kanałów specjalnego rękawa nasączonego żywicą epoksydową, który po wypełnieniu go wodą a następnie jej podgrzaniu przylgnął do ścianek istniejącej rury i zesztywniał na tyle, że przejął wszystkie istniejące obciążenia. Dodatkowo firmy te naprawiły studzienki kanalizacyjne i wymieniły włazy na tzw „pływające” co oznacza w praktyce tyle, że nie będą się one obluzowywać i stukać w trakcie najeżdżania kołem samochodu. Metodą tą zmodernizowano prawie 2 km kanałów. Wykonanie jednego odcinka (ulicy) trwało nie więcej niż miesiąc. Sposób naprawy gwarantuje zapewnienie stanu jakości rurociągów analogicznie jak w przypadku ich wymiany na nowe. Warto zauważyć, że prowadzenie owej „wymiany na nowe” oznaczałoby konieczność wykonywania głębokich wykopów, dekonstrukcji nawierzchni dróg itp. co w efekcie przekładałoby się na zdecydowanie dłuższy czas realizacji i znaczne utrudnienia w ruchu na terenie miasta. Nowoczesne technologie pozwalają ustrzec się od tych komplikacji i zrealizować całość robót korzystając jedynie z dojścia do kanału przez studzienki rewizyjne. Przed robotami kanał jest dokładnie zbadany z użyciem zdalnie sterowanej kamerki samojezdnej. Namierza ona wszystkie boczne przyłącza do głównego rurociągu. Ponieważ wprowadzany rękaw nie może mieć żadnych otworów, po jego instalacji owe przyłącza trzeba „otworzyć” czyli wyciąć w ich miejscu otwór i uszczelnić brzegi. Służy do tego specjalny robot wjeżdżający do wewnątrz rurociągów. Choć brzmi to nieco jak science-fiction tak de facto wygląda nowoczesna naprawa kanałów i jest to praktyka stosowana dziś powszechnie.

Prace prowadzone były w ramach kontraktu „Uszczelnienie kanałów sanitarnych w Brzegu”, który to stanowi element współfinansowanego ze środków unijnych Projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”. Wartość przeprowadzonej  renowacji to ponad 2 mln zł. Jest to największe zadanie trzeciej odsłony projektów unijnych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu. W ramach wartej prawie 5 mln zł fazy III zostaną wykonane zadania na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach – remont pokrywy zbiornika wody czystej, termomodernizacja budynku neutralizacji chloru, dostawa agregatu prądotwórczego – oraz na Oczyszczalni Ścieków w Brzegu – wymiana pomp nadawy do wydzielonych komór fermentacji i dostawa agregatu prądotwórczego na biogaz. Wszystkie zadania poza ostatnim mają już wybranego wykonawcę i zostaną zrealizowane do końca października tego roku.

„Uszczelnienie kanałów sanitarnych Brzegu” zostało przeprowadzone wyjątkowo sprawnie. Z uwagi na konieczność uzyskania specjalnych uzgodnień na wejście w tzw „teren zamknięty” należący do PKP, termin ukończenia ustalono z marginesem bezpieczeństwa aż na czerwiec 2018.  Dzięki profesjonalnej kadrze i nowoczesnemu sprzętowi zrealizowano roboty prawie z rocznym wyprzedzeniem. Pozostaje mieć nadzieję, że Wykonawcy kolejnych zadań również staną na tak wysokim poziomie.

PWiK Brzeg