o5 – komory zagęszczania osadu

 

Przeprowadzone w miesiącach marcu i kwietniu procedury przetargowe wyłoniły wykonawców czterech kolejnych zadań ujętych w Projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza III”. Z końcem kwietnia i w maju podpisano umowy i przekazano tereny budowy wybranym firmom.

Wykonawcą zadania „Wymiana pomp nadawy do WKFz” została opolska firma Akospol Sp. z o.o., która to na mocy spisanej umowy zainstaluje i wepnie w system wizualizacji pompę w komorze zagęszczania osadu. Pompa tłocząca osad w kierunku Wydzielonych Komór Fermentacji zastąpi swoją wysłużoną poprzedniczkę a jej parametry poprawią funkcjonowanie tego układu. Wartość kontraktu to 47 200,00 zł (netto).

„Zakup agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice” zostanie zrealizowany przez poznańską firmę PEZAL Product Line Sp. z o.o. Odpowiada ona także za zainstalowanie i podłączenie nowego urządzenia, które będzie zainstalowane w miejsce jednego z dwóch liczących sobie prawie 40 lat agregatów służących zapewnienie zasilania obiektów Stacji Uzdatniania Wody w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Wartość kontraktu to 132 048,78 zł (netto).

„Renowacja pokrywy zbiornika wody czystej na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice” będzie wykonana przez firmę ROB-BUD Robert Kaczmarzyk. Konstrukcja zbiornika magazynującego uzdatnioną wodę dla miasta jest obecnie w nienajlepszym stanie technicznym i interwencja firmy wykonawczej ma pozwolić jej odzyskać właściwe parametry. Wartość kontraktu to 238 000,00 zł (netto).

„Termomodernizacja budynku neutralizacji chloru na Stacji Uzdatniania Wody Gierszowice” zostanie zrealizowana przez brzeską firmę „Radex” Ryszard Jedlikowski. Od 2009 roku na terenie Stacji prowadzone są prace termomodernizacyjne na kolejnych obiektach. Ma to za zadanie poprawić bilans energetyczny Stacji i zmniejszyć zużycie paliw kopalnych.  Budynek neutralizacji chloru jest jednym z ostatnich nie poddanych jeszcze termomodernizacji i w ramach kontraktu ma to być wkrótce zmienione. Wartość kontraktu to 108 690,50 zł (netto).

Wszystkie wspomniane kontrakty mają termin ukończenia przypadający w październiku 2017 roku.