ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości  gruntowej opisanej poniżej:

Nr działki: 17/10

Powierzchnia działki: 0,0381 ha

Położenie nieruchomości: ul. Cegielniana Obręb Centrum

Tryb przetargu: nieograniczony pisemny

Cena wywoławcza: 15.808,00 zł

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości gruntowej – działka nr 17/10” należy składać do dnia 11.04.2016 r.  do godz. 12.00 w sekretariacie Spółki.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.04.2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Sprzedającego – świetlica.