IMGP1076 kopia

PWiK w Brzegu stał się tematem artykułu weekendowego wydania Dziennika Gazety Prawnej z dn. 9-11 maja 2014 r. O naszej brzeskiej spółce piszą tylko dobrze!

 

W dodatku do wspomnianego dziennika „Strefa Gospodarki-Biznes Magazyn” nazwa Przedsiębiorstwa pojawia się m.in. w artykule „Wodociągowa elita”. Czytamy tam:

„Za nami kolejna edycja Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, tym razem za rok 2014. Ranking organizowany jest przez Redakcję Strefy Gospodarki”. Jak pokazują jego wyniki (…), w czołówce nie ma wielkich przetasowań, co tylko potwierdza konsekwentną politykę i długofalowe podejście do procesu zarządzania w najlepszych w Rankingu przedsiębiorstwach. Ideą Rankingu jest zwrócenie uwagi Czytelników na branżę wodno-kanalizacyjną. Najczęściej jest o niej głośno przy okazji dużych awarii, takich jak „pęknięcie rury” czy przerwy w dostawie wody. Warto jednak zwrócić uwagę na ogrom pracy i trudności zadań, jakie stoją przed pracownikami i zarządami przedsiębiorstw w tym sektorze. Przy układaniu zestawienia braliśmy pod uwagę szereg czynników, takich jak finanse, nakłady na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, awaryjność sieci czy też szerokie działania z zakresu CRS, podejmowane przez popularne „pewiki”. Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym Laureatom. (…)”

Podsumowaniem wspomnianego artykułu jest tabela z wynikami Rankingu:

 

1

MPWiK w m. st. Warszawie S.A.

2

Aquanet S.A.

MPWiK S.A. w Krakowie

3

PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A.

4

ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie

5

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

6

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

7

PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

8

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

9

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

10

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie

Wyróżnienie

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o.

PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu

PWiK w Brzegu Sp. z o.o.

PWiK „Wodnik” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie

 

PWiK w Brzegu zostało wyróżnione i znalazło się pośród największych i znanych w kraju spółek! Co więcej poświęcono mu cały artykuł: „Wielkie małe PWiK”! Znalazł się on w tym samym wydaniu. Cytujemy go w całości:

 

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu w tegorocznym rankingu znalazło się w gronie wyróżnionych firm. Sprawne zarządzanie oraz wzorowa współpraca z lokalnymi samorządami w wielu aspektach działalności pozwala spółce na więcej niż dobre wykonywanie powierzonych zadań.

PWiK Sp. z o.o. w Brzegu istnieje na rynku od 1993 roku. Firma jest spadkobiercą działających wcześniej podmiotów, zajmujących się zaopatrzeniem w wodę m. Brzeg i oczyszczaniem ścieków miasta jak i okolicznych terenów powiatu brzeskiego i oławskiego. W obecnej chwili jedynym udziałowcem jest Miasto Brzeg.

Brzeskie PWiK Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji wody funkcjonuje na terenie samego miasta Brzeg (ok. 36 tysięcy mieszkańców) oraz Gminy Olszanka. Jeśli chodzi o odbiór ścieków rejon działania to część woj. opolskiego a także niewielki kawałek woj. dolnośląskiego. Roczne przychody firmy przekraczają 20 mln. złotych.

Pod koniec lat 90 rozpoczęto starania o pozyskanie unijnych środków pomocowych. Obawiano się czy spółka będzie w stanie udźwignąć skutki inwestycji o wartości blisko 130 mln. euro. Przygotowany przez PWiK wspólnie z gminami: Brzeg, Skarbimierz, Lubsza, Olszanka, Lewin Brzeski i Oława wniosek do Funduszu ISPA uzyskał w 2002 akceptację Komisji Europejskiej. Po długotrwałych negocjacjach z udziałem WFOŚiGW w Opolu wypracowano model finansowania opartego na poręczeniach zainteresowanych gmin. Spółka najpierw stała się beneficjentem Projektu ISPA, a później Funduszu Spójności. W ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu” zrealizowano: rozbudowę oczyszczalni ścieków w Brzegu o urządzenia gospodarki osadowej i biogazem, budowę 250 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze 100 przepompowniami ścieków, obsługującą 34 miejscowości zlokalizowanych w województwach opolskim i dolnośląskim. Zmodernizowano również technologię stacji uzdatniania wody. Powstałe na oczyszczalni ścieków obiekty gospodarki osadowej pozwalają na wykorzystanie powstającego w komorach fermentacyjnych biogazu do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Trakcie całej inwestycji ogromnie ważne było wsparcie lokalnych samorządów, a zwłaszcza Burmistrza Wojciecha Huczyńskiego, który zaangażował się osobiście w realizację Projektu, będąc przez kilka lat MAO Projektu. Dzięki realizacji unijnych inwestycji Spółka przygotowała się do zmian, które obecnie zachodzą na rynku. Zmniejszające się zapotrzebowanie na wodę, wynikające m. in. z przeobrażeń strukturalnych w krajowej gospodarce spowodowało, że zapotrzebowanie w 100% pokrywane jest poborem wody ze struktur czwartorzędowych, usytuowanych na terenach wodonośnych gminy Olszanka. Wody te są dobrej jakości, a poddane procesowi uzdatniania na zmodernizowanej stacji utrzymują się cały czas w określonych prawem normach. Nad jakością procesu czuwa zakładowe laboratorium, które posiada wdrożony system ISO 9001:2008 i akredytację na większość wykonywanych badań.

Nie można byłoby mówić o świetnie działającym przedsiębiorstwie, gdyby nie jego pracownicy. Załogę PWiK Sp. z o.o. w Brzegu tworzy 150-osobowy zespół sprawnie współpracujących fachowców. Wśród nich znaczny odsetek stanowią pracownicy z wyższym wykształceniem. W oparciu o ten potencjał można planować i podejmować nawet najtrudniejsze zadania. Za przykład niech posłuży proces kogeneracji na oczyszczalni ścieków czy też uruchomienie mikrobiologicznej odsiarczalni biogazu – jednej z pierwszych tego typu instalacji w kraju.

PWiK Sp. z o.o. w Brzegu wspólnie z samorządem miasta uczestniczy w współfinansowaniu imprez kulturalnych w Brzegu. Firma wspomaga też brzeskich sportowców – koszykarki i piłkarzy. Załoga uczestniczy od lat w wodociągowych mistrzostwach spławikowych oraz corocznym spływie kajakowym Lewin Brzeski – Brzeg.

Klaudiusz Łopatecki”