ekowodociagi

Artykuł z „Panoramy” z dnia 25.06.2014 r.

Nie tak dawno w Panoramie pisaliśmy, że brzeskie „wodociągi” zostały wyróżnione w krajowym rankingu spółek wod-kan. Okazuje się, że dobrej passy nie koniec.

Warszawa ponownie dostrzegła nasze Przedsiębiorstwo i wpisała je do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości 2013. Dnia 9.06.2014 przedstawiciel „wodociągów” Rafał Sochanik – kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan. odebrał z rąk Krzysztofa Galeji Prezesa Stowarzyszenia „Polski Ruch Czystszej Produkcji” tzw. „Świadectwo Czystszej Produkcji” wraz z logiem Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP. Czytamy w nim, że dokument potwierdza wprowadzenie i stosowanie przez PWiK Czystszej Produkcji jako narzędzia Systemu Zarządzania Środowiskowego, stosownie do rozdziału Agendy XXI – Światowego Szczytu Ekologicznego RIO 1992. Czym jest owa wspominana wielokrotnie „Czystsza Produkcja”? Temat ochrony środowiska w zbiorowej świadomości pojawił się stosunkowo niedawno. Szczególnie głośno stało się o nim w latach 90-tych, kiedy to nasiliły się działania popularyzacyjne mające uczulić ludzi na problematykę zagrożeń środowiska i nauczyć zapobiegania dalszej degradacji naszej planety. Głowy państw wychodząc na przeciw nowym wyzwaniom epoki spotkały się w 1992 Rio de Janeiro na tzw. „Szczycie Ziemi”. Przedstawiciele rządów 172 państw wraz z organizacjami pozarządowymi zmierzyli się wówczas z ważnym tematem dalszego rozwoju cywilizacji a jednocześnie konieczności zachowania naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń. Wypracowano wówczas szereg dokumentów, które miały umocować działania proekologiczne w systemach prawnych. Jednym z nich była Agenda XXI  stanowiąca katalog celów ochrony do realizowania w XXI wieku. Przedstawia ona sposób opracowania i wdrażania programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne w jego najprzeróżniejszych wymiarach. W rozdziale 30 mowa jest o umocnieniu roli biznesu i przemysłu w osiąganiu trwałego i zrównoważonego rozwoju. Temat „zrównoważonego rozwoju” jest ściśle powiązany z „czystszą produkcją”. „Zrównoważony rozwój” to takie podejście do gospodarki, w którym dąży się do minimalizacji wpływu działań człowieka na środowisko tak aby w pełni wykorzystać jego możliwości do samoodtwarzania. W praktyce oznacza to by racjonalnie gospodarować naturalnymi zasobami, nie dopuszczać do ich marnotrawstwa. Nie chodzi zatem tylko o to by przykładowo oczyszczać zużytą wodę czy powietrze ale by zużywać ich jak najmniej.  Minimalizować należy też ilość odpadów. To właśnie owa „czystsza produkcja”. Za wzór takich działań może posłużyć brzeska oczyszczalnia gdzie dla uzyskania energii cieplnej i elektrycznej wykorzystuje się biogaz powstały w procesie fermentacji osadów ściekowych. Rozwiązanie zmniejsza zużycie paliw kopalnych, które muszą być spalane w tradycyjnej gospodarce energetycznej bazującej na spalaniu węgla kopalnego a zarazem przyczynia się do utylizacji odpadu towarzyszącemu procesowi oczyszczania ścieków – osadów. Zmniejsza się tym sposobem uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery uważanego za główną przyczynę efektu cieplarnianego. Kolejnym dobrym przykładem jest stacja uzdatniania wody w Gierszowicach gdzie pracę kotłowni zastąpiono częściowo pracą pomp ciepła. Pompy te uzyskują ciepło z zimnej wody uzdatnionej na zasadzie odwróconego efektu lodówki. Proekologicznych rozwiązań jest w brzeskim PWiK więcej. Na wyróżnienie zasługuje odsiarczalnia biogazu, w której zamiast stosowanej powszechnie metody chemicznej wykorzystano mikroorganizmy. Na czas budowy obiektu było to rozwiązanie pionierskie w Polsce. Na stacji uzdatniania wody z kolei udało się zlikwidować osady powstające przy korekcie odczynu. W trakcie modernizacji obiektu zmieniono korektor odczynu z wapna na ług sodowy.

To nie pierwsze Świadectwo Czystszej Produkcji jakie otrzymały „wodociągi”. Przedsiębiorstwo uczestniczy w proekologicznych działaniach już od kilku lat. Dokument ma jednak ważność dwuletnią i po tym okresie podlega weryfikacji. Jak potwierdza świeżo wydane świadectwo Spółka utrzymuje swój eko-status.