wykrzyknik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, która zasila w wodę miasto Brzeg, dnia 6.10.2018 r. na terenie miasta mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody i jej pogorszona jakość. Awaria jest obecnie usuwana, a przedsiębiorstwo czyni starania by niedogodności dla mieszkańców były jak najmniej odczuwalne.

Aktualizacja z godziny 15:20 – W związku z awarią na stacji uzdatniania nastąpiły wyłączenia wody dla miejscowości w Gminie Olszanka: Krzyżowice, Olszanka, Pogorzela, Janów, Obórki, Przylesie, Jankowice i Gierszowice. Planowany czas usunięcia awarii: 6.10.2018 r. godzina 18:30. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja z godziny 18:20: Z uwagi na skomplikowany charakter awarii na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, naprawa potrwa do późnych godzin nocnych. Przedsiębiorstwo czyni starania by jak najszybciej wznowić dostawę wody dla miejscowości w Gminie Olszanka. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja z godziny 21:00: Awaria na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach została usunięta i przywrócono dostawy wody w Gminie Olszanka. W związku ze zdarzeniem jeszcze dn. 7.10.2018 na terenie całego systemu obsługiwanego przez stację (łącznie z miastem Brzeg) może wystąpić pogorszona jakość wody. Za utrudnienia przepraszamy.