_MG_3493

 

W Brzegu znów naprawiają kanały. 30.07.2018 r. podpisano kolejny kontrakt ujęty we współfinansowanym z unijnego Funduszu Spójności projekcie „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”.

W ramach „Uszczelnienia kanałów w Brzegu – etap 1” zostanie zrealizowane łącznie ponad 2 km sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeg, w obrębie ulic: ul. Konopnickiej, ul. Kusocińskiego, Kochanowskiego,  Platanowej, Korfantego i Lwowskiej. Kanały w tych ulicach zostaną poddane bezwykopowej renowacji metodą rękawa utwardzalnego. Polega ona na wprowadzeniu do starego rurociągu filcowej tkaniny w kształcie rękawa nasączonej żywicą epoksydową. Następnie wypełnia się ją wodą, a wodę poddaje procedurze kontrolowanego podgrzewania. Wspomniany rękaw przylega ściśle do ścianek istniejącego kanału i tężeje pod wpływem temperatury osiągając sztywność i wytrzymałość jak konwencjonalnie wykonana rura kanalizacyjna. Jeżeli występują przyłącza boczne, w wyniku tej metody są one zatykane i należy je „otworzyć” z pomocą specjalnego, zdalnie sterowanego robota, który nawierca otwory i uszczelnia je tzw. pakerokapeluszami.

Taka technologia naprawy jest alternatywą dla wymiany istniejących rurociągów poprzez otwarte wykopy. W przeciwieństwie do tej drugiej nie wymaga demontażu nawierzchni i stanowi o wiele mniejszą uciążliwość dla ruchu drogowego. Z uwagi na konieczność pracy sprzętu w postaci m.in ciężarówek, wozów do czyszczenia kanalizacji itp., niedogodności nie da się całkowicie wykluczyć, zwłaszcza w miejscach gdzie droga jest wąska. Pocieszeniem może być fakt, iż prace realizowane tą metodą przebiegają relatywnie szybciej niż metodą wykopową.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma TECH-KAN z m. Gać. Umowa kończy się wraz z końcem roku 2018. Wartość zadania to prawie 2,5 mln zł brutto.

Kontrakt „Uszczelnienia kanałów w Brzegu – etap 1” jest jednym z kilkunastu zadań realizowanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu – faza IV”, który to jest ujęty w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. W ramach tegoż projektu zrealizowano już zadania „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Włościańskiej w Brzegu” (realizowane przez EKO-WOD z m. Świdnica) i „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej dz. nr 370 w m. Krzyżowice, gm. Olszanka” (realizowane przez Art-Instal z Brzegu). W trakcie wykonywania jest natomiast zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kościerzyce, gm. Lubsza” (realizowane przez Art-Instal z Brzegu).