ogłoszenie

Brzeg, dnia 17.12.2021r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl

 

 

OGŁASZA WYNIK POSTĘPOWANIA

Zgodnie z §55 Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych obowiązującego w PWiK w Brzegu, informujemy, że na postępowanie „Sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Rybackiej 5 w Brzegu -Wieża ciśnień”

 

złożono jedną ofertę:

Format Developer Sp. z o. o.

ul. Gimnazjalna 1

55-011 Siechnice

 

Ofertę złożono na kwotę  651 300,00 zł  netto /sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT/.

 

Zamawiający wybrał złożoną ofertę– oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.

 

 

 

Z poważaniem:

Artur Stecuła – Prezes Zarządu