_MG_6724

W ramach zadania wymieniony będzie półkilometrowy odcinek rurociągu ujmującego wodę z ujęć podziemnych w Gierszowicach i transportujący ją do studni zbiorczej, skąd woda jest pobierana w celu uzdatnienia i wtłoczenia do miejskiej sieci. Rurociąg wykorzystujący do tłoczenia zasadę naczyń połączonych (tzw. lewar) został wykonany wraz z pierwszą konstrukcją Stacji Uzdatniania Wody w 1905 rok. Ponad wiek działa w sposób bezawaryjny jednak stopień zużycia rur kwalifikuje je do wymiany.

Umowę na wykonawstwo podpisano dn. 15.09.2023 r. z grodkowską firmą WASBUD Robert Wąs.

Zadanie ma być przyszłościowo ujęte w szerszym projekcie unijnym realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS). Piąty projekt unijny brzeskich „wodociągów” jest obecnie w fazie przygotowywania wniosku o dofinansowanie.