IMG_20230926_135847

W dn. 26.09.2023 r. odbyła się prezentacja wizji „Oczyszczalni Przyszłości” – demonstracyjnej instalacji, która ma powstać na istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Brzegu i udowodnić, że ścieki i osady ściekowe można przetwarzać ponad wymagane prawem standardy. W myśl zasady „zero waste” (nic się nie marnuje) miałaby zmienić działający obecnie obiekt w zakład produkujący surowce do wtórnego wykorzystania bez dodatkowego obciążania środowiska. Firma odpowiedzialna za projekt – WTT Innowacje wraz z przedstawicielem instytucji wdrażającej  – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju postanowiła naświetlić brzeskim Radnym, co kryje się pod hasłem „budowa demonstratora technologii” i jaki jest tego cel.

By pokazać kontekst i kierunki rozwoju konieczne było zapoznanie się z obecnym systemem oczyszczania ścieków. W tym celu grupa Radnych (w tym Przewodnicząca RM – Renata Listowska i  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej – Piotr Szpulak) wybrała się na wycieczkę na Oczyszczalnię Ścieków w Brzegu. Towarzyszyli im przedstawiciele lokalnej władzy: Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak i Z-ca Burmistrza Bartłomiej Kostrzewa. Po wstępie Prezesa PWiK Artura Stecuły i naświetleniu historii obiektu, Kierowniczka Oczyszczalni – Marta Sudak przedstawiła w terenie główne elementy procesu oczyszczania. Oczyszczalnia w Brzegu jest nowoczesnym obiektem spełniającym wszystkie wymogi obowiązującego prawa polskiego i europejskiego. Do Odry wypływa z niej praktycznie czysta woda a osady po ustabilizowaniu są przekazywane rolnikom do wykorzystania w uprawach jako nawóz organiczny. O tym czy może być jeszcze lepiej starali się przekonać przedstawiciele firmy WTT: Adam Zadorożny, Grzegorz Siemiątkowski i Mateusz Wróbel przy wsparciu Marka Świdowicza z NCBR. Kierunki przyszłościowego rozwoju są takie by strugę ścieków oczyszczonych częściowo zawrócić i 50% oczyszczonych ścieków wykorzystać jako wodę przemysłową lub do wykorzystania rolniczego Ścieki miałyby być doczyszczone z mikroplastiku, pozostałości leków i całkowicie pozbawione metali ciężkich a osady ściekowe, zamiast trafiać do rolników, byłyby plazmowo spalane z pozyskaniem zeszkliwionej frakcji suchej – bazaltu (do wykorzystania budowlanego) i gazów jak dwutlenek węgla (do komercyjnego wykorzystania).

Ostatnim punktem wycieczki była właśnie będąca w fazie ukończenia instalacja do plazmowego spalania osadów, która już została postawiona przez firmę WTT. Uczestnicy mogli na żywo zobaczyć jak wygląda finalny bazalt powstały z osadów w wyniku obróbki w temperaturze 1150-1600 stopni Celsjusza.

Przewiduje się, że w latach 2027-2028 dojdzie do zaostrzenia unijnego prawa w kwestii stopnia oczyszczania ścieków i wtedy może okazać się, że inowacyjna instalacja pod nazwą „Oczyszczalnia przyszłości” stanie się standardem wzbogacającym funkcjonujące oczyszczalnie ścieków w kraju.