skanowanie0001

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

w trosce o bezpieczeństwo pracowników zrealizowała zadanie prewencyjne polegające na:

Wykonaniu systemu monitoringu z automatyką otwierającą szlaban bramy wjazdowej

 

Zadanie zostało współfinansowane z funduszu prewencyjnego PZU.

 

W ramach zadania wykonano:

  • montaż słupów do mocowania urządzeń
  • montaż i uruchomienie kamer IP z automatyką
  • montaż i uruchomienie anten nanostation
  • wykonanie instalacji pod w/w systemu monitoringu
  • montaż swichy PoE
  • podłączenie sytemu do automatyki bramowej
  • szkolenie załogi w zakresie obsługi systemu (np. dodawanie i usuwania pojazdów)

 

Zadanie zostało zrealizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Brzegu znajdującej się przy ul. Cegielnianej 3, 49-300 Brzeg.

Wykonanie w/w system monitoringu zapewnia całodobową kontrolę osób wjeżdżających i opuszczających teren oczyszczalni,  a tym samym podnosi poziom bezpieczeństwa na terenie oczyszczalni  i ogranicza dewastację mienia jak i również ilość szkód, które mogłyby powstać.

 

Zdjęcie szlabanu