kanaly_beda_jak_nowe

 

Dla wielu pewnym zaskoczeniem może być fakt, iż znaczna część kanałów obsługujących Brzeg bardzo dobrze pamięta czasy niemieckie. Działają od 1905 roku czyli już ponad wiek. Kamionka, z której zostały wykonane jest bardzo trwała ale czas zdążył już wyraziście naznaczyć ją swoim zębem.

Przemieszczenia wzdłużne, spękania a także nieszczelności, tak po krótce wyglądała diagnoza po wykonaniu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji inspekcji telewizyjnej. Wymagane pilne leczenie: renowacja. XXI w. oferuje w tej kwestii znacznie więcej metod naprawy niż poprzednie epoki. Niegdyś jedyną opcją było kopanie, a więc konieczność niszczenia asfaltu, głębokich wykopów i długotrwałe utrudnienia w ruchu. Dziś można tego uniknąć. Coraz częściej korzysta się z tzw. „metod bezwykopowych”. Ten sposób naprawy w miastach sprawdza się zdecydowanie lepiej od historycznego. Nic dziwnego, że i w Brzegu będziemy mieli porządny zastrzyk tej nowości. Dnia 20.08.2014 podpisano, kontrakt na zadanie „Modernizacja (renowacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeg”. Wykonawcą zadania została firma Blejkan ze Szczecina. W uroczystości zawarcia kontraktu, która odbyła się w brzeskim Ratuszu wzięli udział przedstawiciele stron kontraktu: Zarząd PWiK w osobach Marka Starczyka, Artura Stecuły i Krzysztofa Tokarskiego , Prezes firmy Blejkan – Jakub Blejsz, oraz Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński. Na miejsce przybył także inspektor nadzoru – Antoni Mędrala. Przedsięwzięcie obejmuje renowację kanałów w ulicach Małujowickiej, Wileńskiej, Robotniczej, Cegielnianej, Placu Drzewnym, Błonie, Grobli, Powstańców Śląskich, Poprzecznej, 1-Maja, Słowackiego, Nysańskiej i Fabrycznej. Łączna długość objętych naprawą odcinków to ok 7,5 km. Czynności renowacyjne polegać będą w szczególności na dokładnym oczyszczeniu i rozpoznaniu stanu istniejącego wraz z inwentaryzacją wszystkich bocznych podłączeń, następnie wprowadzeniu rękawa nasączonego żywicą epoksydową o średnicy nieznacznie mniejszej od nominalnej kanału, jego dopasowaniu do ścianek rury i termoutwardzeniu. Po tym zabiegu kanał zyskuje jednolitą i szczelną i sztywną powłokę, która zdolna jest sama przenosić całość obciążeń wymaganych dla tego typu infrastruktury. Nieznaczna różnica średnicy rekompensowana jest znaczną gładkością tworzywa pozwalającą poprawić warunki spływu. Do tak wykonanego rurociągu wprowadza się następnie specjalnego robota, który wycina otwory na przyłącza boczne (przykanaliki) i wprowadza w nie tzw. „kapelusze” czyli elementy uszczelniające. Na koniec uszczelniane będą studzienki rewizyjne, gdzie wymianie ulegną stopnie złazowe oraz włazy. Zaletami takiej metody bezwykopowej jest przede wszystkim szybkość wykonania oraz minimalizacja zakłóceń w ruchu drogowym. Nie ingeruje ona w powierzchnię terenu i nie wymaga wykonywania głębokich na ponad 3 m wykopów (często na takiej głębokości znajdują się kanały). Termin wykonania umowy to 29 maja 2015 r. Wartość zadania wynosi ok 7,2 mln zł netto. Kontrakt jest elementem współfinansowanego ze środków unijnych Projektu „Oczyszczanie ścieków w Brzegu –  faza II”. Warto nadmienić, że dzięki renowacji uda się uruchomić niefunkcjonujący obecnie kanał w ul. Małujowickiej, który obsłuży tereny Zielonki.

Unijny Projekt obejmuje aż 8 kontraktów na zadania służące dozbrajaniu terenów inwestycyjnych, renowacji sieci, doposażeniu oczyszczalni ścieków o nowe urządzenia. Podpisana ostatnio umowa określana jest jako „Kontrakt nr 7”. Jest jednym z dwóch zadań dotyczącym modernizacji kanalizacji. Kolejne, określane jako „Kontrakt nr 8” ruszy wkrótce i dotyczyć będzie tzw. Kanału nadodrzańskiego, który ciągnie się od terenów Parku nad Odrą po ul. Krzyszowica.