dsc08145

Dn. 17.10.2016 r. w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu odbyło się dość nietypowe spotkanie. Przy ławach historycznego pomieszczenia zasiedli przedstawiciele spółek wodociągowych z całej Opolszczyzny. Wszystkich zjednoczył w tym miejscu wspólny problem – skutki wprowadzenia nowego Prawa Wodnego, które wchodzi w życie już w przyszłym roku.

Dlaczego Prawo Wodne jest takie ważne dla spółek wodociągowych i dlaczego jego zmiana może dotknąć użytkowników wodociągów i kanalizacji? Przede wszystkim dlatego, że jednym z istotnych składników cen wody i ścieków jest koszt wynikający z tzw. opłat za korzystanie ze środowiska (np. pobór wody z ujęć podziemnych i powierzchniowych czy zrzut ścieków z powrotem do środowiska) a nowa ustawa całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do tej kwestii. Jej arkana rozjaśniał w Ratuszu przedstawiciel Kancelarii Prawnej Jarzmanowscy – Łukasz Ciszewski. Kancelaria jest liczącym w kraju się podmiotem pełniącym obsługę prawną dla spółek wodociągowych i nie przypadkowo to właśnie ją poproszono o wyjaśnienie niepokojących zapisów prawnych.

Spotkanie opolskich spółek wodociągowych, któremu patronował Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, stanowiło precedens w skali Opolszczyzny. Podmioty branżowe obecne w naszym województwie nie powołały branżowego stowarzyszenia jak ma to miejsce w innych rejonach Polski. W takim układzie ich głos do tej pory nie miał istotnego znaczenia i nie mogły mieć one większego wpływu na przyjmowane w kraju regulacje prawne. Niewykluczone, że problem z jakim przyszło im się zmierzyć obecnie będzie czynnikiem, który sprawi, że zaczną działać one wspólnie i powołają branżowy samorząd gospodarczy. Warto tu podkreślić, że to właśnie Brzeg stał się miejscem pierwszego takiego spotkania i że to Zarząd brzeskiej spółki wodociągowej wyszedł z taką inicjatywą.