20240515_115849

Budynek przy przepompowni przy ul. Włościańskiej gruntownie odświeżony. Po ostatnim remoncie w 2007 r. poddawał się mocno zębowi czasu i zaczynał już straszyć. Obiekt przepompowni to jeden ze strategicznych elementów brzeskiego systemu odprowadzania ścieków – zbiera i przetłacza ścieki z południowej części Brzegu i częściowo z Gminy Skarbimierz. Mylnie nazywany czasem oczyszczalnią ścieków w rzeczywistości nie jest wyposażony w żadne urządzenia służące temu celowi. Brzeg położony jest w terenie nizinnym i, aby ścieki mogły spływać kanałami grawitacyjnie, co pewien czas trzeba mechanicznie tłoczyć je do wyższego poziomu, skąd dalej mogą spływać siłami grawitacji. Instalowanie na sieci obiektów typu przepompowni ścieków zapobiega nadmiernemu przegłębieniu kanałów.