ogloszenie

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4162244 wew. 217, 221

faks 77 4163153,

e-mail: sekretariat@pwik.brzeg.pl

 

 

OGŁASZA WYNIK POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z §55 Regulaminu Postępowania przy Udzielaniu Zamówień Publicznych obowiązującego w PWiK w Brzegu, informujemy, że na postępowanie „Sprzedaży nieruchomości przy ul. Rybackiej 2 w Brzegu”

 

Złożono jedną ofertę:

Podwale 61 Projekt Sp. z o.o.

Podwale 61/1

50-010 Wrocław

 

Ofertę złożono na kwotę  226 000,00 zł  netto /sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT/.

 

Zamawiający wybrał złożoną ofertę – oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego.

 

Z poważaniem: Artur Stecuła – Prezes Zarządu