wykrzyknik

W związku z pojawiającą się w mediach informacją o zagrożeniu ujęcia wody dla Brzegu na skutek zakwitu sinic i masowego wymierania ryb w rzece Nysie Kłodzkiej, oświadczamy, że woda dostarczana do sieci w Brzegu jest pobierana z ujęć wgłębnych nie powiązanych w żaden sposób z rzeką Nysą Kłodzką.

Stanowiące własność PWiK ujęcie wód powierzchniowych w Krzyżowicach na kanale Nysa Kłodzka – Oława, gdzie mogłyby wystąpić potencjalne problemy, nie jest wykorzystywane.  Aktualna wielkość rozbioru wody dla miasta umożliwia zaopatrzenie w wodę jedynie w oparciu o wody podziemne, które charakteryzują się lepszymi właściwościami niż wody powierzchniowe na ujęciu w Krzyżowicach.