ogloszenie_nieaktualne

 

 

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu sp. z o.o., ul. Wolności 15,  49-300  Brzeg , informuje że posiada do sprzedaży:

1. Używany rozdrabniacz siana, słomy marki SIPMA,

model: H 186

Rok produkcji: 2002

Liczba osi: 1

Masa własna: 1200 kg

Cena wywoławcza: 10 000 PLN/netto/ (12 300,00 PLN /brutto/)

2. Używana przyczepa rolnicza asenizacyjna marki POMOT,

model: T 507/3

Rok produkcji: 2003

Pojemność: 4000 Litrów

Pompa próżniowa łopatkowa ssąco-kompresująca

Liczba osi: 1

Masa własna: 1100 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 5100 kg

Cena wywoławcza: 10 000 PLN/netto/ (12 300,00 PLN /brutto)

3. Używana przyczepa asenizacyjna marki METALTECH,

model: T 646

Rok produkcji: 2012

Przyczepa rolnicza wywrotka jednostronna

Liczba osi: 2

Masa własna: 5690 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 21000 kg

Cena wywoławcza: 40 000 PLN/netto/ (49 200,00 PLN /brutto)

W przypadku przyczepy asenizacyjnej marki POMOT (poz.2) oraz przyczepy rolniczej marki METALTECH (poz.3), rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium:

  1. Rozdrabniacz marki SIPMA:                       150,00 PLN
  2. Przyczepa asenizacyjna marki POMOT:    150,00 PLN
  3. Przyczepa rolnicza marki METALTECH:     500,00 PLN         

Wadium jest wnoszone w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy PWiK w Brzegu Sp. z o.o. nr ING Bank Śląski 50 1050 1490 1000 0022 8037 0228 z adnotacją „wadium – oferta na zakup (wpisać nazwę pojazdu lub maszyny)” – dowód wniesienia wadium przez uczestnika należy dołączyć do oferty.

Uwagi:

Wpłacone wadium przez uczestnika, który postępowanie wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu lub maszyny.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu postępowania, jednak nie później niż przed upływem 5 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia postępowania wynikiem negatywnym.  W przypadku uchylenia się uczestnika postępowania, który wygrał postępowanie, od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone wadium przepada.

Zainteresowani  proszeni są o składanie  ofert w sekretariacie /w zaklejonej kopercie/

do dnia  05.04.2023r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.04.2023r. o godz. 12:30

W/w maszyny można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 13:00 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym) – tel. 507-046-737.

 

zdj 1 – rozdrabniacz

zdj 2 – rozdrabniacz

zdj 3 – rozdrabniacz

zdj 4 – rozdrabniacz

zdj 5 – przyczepa

zdj 6 – przyczepa

zdj 7 – przyczepa

zdj 8 – przyczepa

zdj 9 – przyczepa asenizacyjna

zdj 10 – przyczepa asenizacyjna

zdj 11 – przyczepa asenizacyjna

zdj 12 – przyczepa asenizacyjna