ogłoszenie

Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit

oraz Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.

zapraszają wszystkich zainteresowanych

na spotkanie dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej w m. Żłobizna,

które odbędzie się

w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Jaśminowej 1 w Żłobiźnie

26.06.2019 o godzinie 18:00.

Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy i Gminy Skarbimierz.