wykrzyknik

Ponieważ ul. Jana Pawła II w Brzegu będzie wkrótce remontowana, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. przystąpiło do wymiany przyłączy i węzłów wodociągowych znajdujących się w tej drodze. Prowadzone prace wiążą się z koniecznością wyłączania dostawy wody, o czym mieszkańcy będą każdorazowo i ze stosownym wyprzedzeniem informowani. Po ponownym uruchomieniu odcinka może występować tymczasowe pogorszenie jakości wody. Działania mają na celu poprawę stanu infrastruktury wodociągowej w ul. Jana Pawła II i zmniejszą ryzyko wystąpienia ewentualnych awarii.