OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup paliw ( olej napędowy oraz benzyna bezołowiowa 95 ) poprzez tankowanie środków transportu na publicznych stacjach paliw na terenie miasta Brzeg, czynnych przez co najmniej 5 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 – 22:00 oraz w dni wolne od pracy od 7:00 – 15:00.

Paliwa w ilości:
• olej napędowy – 145 000 l
• benzyna bezołowiowa 95 – 6 500 l

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni posiadać co najmniej jedną stację na terenie miasta Brzeg.

Zamawiający dopuszcza możliwość tankowania w systemie „Kart Flota”

Dzień na który wszyscy Wykonawcy przygotowują wykaz cen paliw tj. 01.09.2008 r.

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia do godz. .
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04/09/2008 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz.
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 03/10/2008
 • Znak sprawy: TU-PN-01-08

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę