OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.
ul. Wolności 15
tel. 77 416 22 44
tel. 77 416 40 51
fax. 77 416 31 53

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych

 

 

Brzeg, dnia 15.02.2022 r.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZEGU SP. Z O.O.

ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg,

woj. opolskie,

tel. 77 4164051 wew. 129, 221,

faks 77 4163153,

e-mail:sekretariat@pwik.brzeg.pl

 

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:

„Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych, na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zgodnie z poniższą specyfikacją:

 

 Nasuwka naprawcza trójdzielna.

Przeznaczona do łączenia oraz naprawy rur o średnicy zewnętrznej mieszącej się w zakresie rur żeliwnych, korpus: żeliwo sferoidalne zabezpieczone farbą proszkową, epoksydową, uszczelka EPDM, śruby: stal ocynkowana.

 • Wymagany okres gwarancji producenta 2 lata.

Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji wodociągowych:

 • Zabudowa krótka, F4;
 • Testy : próba szczelności wodą wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz próba momentu obrotowego zamykania; obie próby dla wszystkich produkowanych zasuw;
 • Korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
 • Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
 • Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
 • Śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
 • Uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
 • Trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;
 • Trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
 • Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające w sekcji suchej oraz pierścień zgarniający z gumy NBR;
 • Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
 • Klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
 • Prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie;
 • Nakrętka klina wykonana z mosiądzu, na stałe połączona z klinem;
 • Obudowy teleskopowe (przedłużacze), muszę pochodzić od tego samego producenta co zasuwy kołnierzowe;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Obejmy do nawiercania na rury PE / PCV:

 • wykonanie części górnej i dolnej obejmy z żeliwa min. GGG-40,
 • dopuszcza się dla średnic DN 250 mm i większych dolną część obejmy ze stali nierdzewnej min. AISI 304,
 • łączenie części górnej i dolnej czterema śrubami ze stali nierdzewnej min. 1.4301,
 • nakrętki ze stali kwasoodpornej min. 1.4401 z powłoką odporną na ścieranie umieszczone w zagłębieniu w dolnej obejmie;
 • pokrycie wewnętrzne i zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
 • uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
 • wykładzina wewnętrzna obejmy dolnej i górnej wykonana z gumy SBR;
 • wymagany okres gwarancji producenta 10 lat

 

Obejmy siodłowe do nawiercania na rury żeliwne i stalowe :

 • wykonanie nakładki siodłowej z żeliwa min.GGG-40;
 • pokrycie nakładki zewnętrzne powłoką farby epoksydowej min.250μm;
 • łączenie części górnej i dolnej dwoma śrubami oraz nakrętkami ze stali nierdzewnej min. 1.4301;
 • opaska wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4301 o szerokości min. 50mm;
 • jedna część przelotu na śruby obejmy zamknięta w celu ułatwienia zakładania obejmy;
 • wykładzina nakładki z gumy EPDM;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Zasuwy do instalacji wodnych, przyłączeniowych, do nawiercania:

 • korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
 • wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego
 • śruby pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco;
 • uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagłębiona w rowku w pokrywie;
 • trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz ogranicznikiem posuwu klina;
 • trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy;
 • uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
 • klin wykonany z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM;
 • prowadnice klina współpracujące z płaszczyzną prowadzącą w korpusie;
 • końcówki zasuwy: jedna strona – gwint zewnętrzny, druga strona – kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem;
 • przelot zasuwy pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń;
 • obudowy teleskopowe (przedłużacze), muszę pochodzić od tego samego producenta co zasuwy przyłączeniowe;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Hydranty podziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem  :

 • przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
 • testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14339, wytrzymałość korpusu;
 • korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnętrzną powłoką ochronną z farb epoksydowych oraz wewnętrznie epoksydowany lub emaliowany;
 • na korpusie oznakowanie hydrantu określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
 • ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie – farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm;
 • wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
 • konstrukcja umożliwiająca wymianę wewnętrznych części hydrantu bez demontażu hydrantu z sieci;
 • tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
 • siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie;
 • trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
 • uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
 • podkładka ślizgowa wykonana z poliamidu odporna na ścieranie zapewniająca łatwą i płynną pracę hydrantu oraz zabezpieczająca hydrant przed uszkodzeniem;
 • rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania (nie dopuszcza się połączeń śrubowych);
 • deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym pierścieniu wzmacniającym;
 • hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z pojedynczym zamknięciem :

 • przyłącze hydrantu: kołnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;
 • testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 14384, wytrzymałość korpusu;
 • hydrant powinien posiadać dwa odejścia – nasady typu Storz o średnicy DN 75 mm, wykonane ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;
 • głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana i powleczona dodatkowo odporną na promieniowanie UV powłoką poliestrową;
 • głowica posiada oznakowani określające: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał głowicy;
 • głowica ma możliwość obrotu o dowolny kąt;
 • hydrant wyposażony jest w zawór napowietrzający wykonany z mosiądzu;
 • nadziemna część kolumny wykonana jest ze stali nierdzewnej;
 • część podziemna wykonana z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40;
 • ochronna powłoka przeciwkorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie farba epoksydowa wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm,
 • wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantów iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
 • konstrukcja hydrantu umożliwia wymianę wewnętrznych części hydrantu, bez demontażu hydrantu z sieci i zamykania zasuwy;
 • połączenie kolumny nadziemnej z podziemną za pomocą śrub oraz tulei wykonanych ze stali nierdzewnej;
 • tłok hydrantu wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty elastomerem, pracujący w siedzisku tłoka przez co hydrant uszczelnia się obwodowo;
 • siedzisko tłoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosiądzu odpornego na odcynkowanie;
 • trzpień hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, tłoczony;
 • uszczelnienie trzpienia zbudowane z górnego pierścienia zabezpieczającego oraz mosiężnej tulei z o-ringami;
 • rura połączeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej połączona z trzpieniem oraz z tłokiem metodą prasowania (nie dopuszcza się połączeń śrubowych);
 • hydrant wyposażony w automatyczne odwodnienie, działające jedynie w zamkniętej pozycji tłoka hydrantu;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Łączniki o dużym zakresie uszczelnienia, kołnierzowo-kielichowe oraz kielichowe:

 • konstrukcja równoprzelotowa, kielichowa lub kołnierzowo-kielichowa,
 • korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm;
 • odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
 • owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
 • śruby i nakrętki łatwe w dokręcaniu, ze stali nierdzewnej pokryte powłoką antycierną zapobiegającą zacieraniu;
 • Końce śrub zabezpieczone kołpakami z tworzywa sztucznego;
 • Rowkowana uszczelka absorbująca drobne niedoskonałości rury;
 • ±4° odchylenie dla każdego kielicha łącznika;
 • uszczelnienie kielichów: uszczelka wargowa z gumy EPDM;
 • uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;
 • zastosowanie: do połączeń rur żeliwnych, stalowych, azbestocementowych, GRP i rur PVC;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Łączniki z połączeniem wzmocnionym, kołnierzowo-kielichowe oraz kielichowe

 • konstrukcja: równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy, kielichowy;
 • połączenie wzmocnione eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych;
 • zastosowanie: do połączeń rur PE i u-PVC, stalowych (max. WP = 16 bar) ; do rur ze stali nierdzewnej, AC, Bi-PVC, CFW GRP ( max. WP = 10 bar) oraz  do połączeń rur żeliwnych
 • korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm, zgodnie z wytycznymi GSK;
 • wymagane jest wykazanie oznakowania łączników iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego.
 • odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
 • owiercenie kołnierzy: wg normy DIN 2501;
 • pierścień teleskopowy np. SupaGrip™ wykonany ze staliwa;
 • śruby i podkładki wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 z powłoką przeciwcierną;
 • uszczelnienie kielichów – uszczelka wargowa z gumy EPDM;
 • uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;
 • zaciski blokujące wykonane z brązu armatniego (dla rur PE/PVC) i hartowanej stali nierdzewnej (dla rur stalowych/żeliwnych/ze stali nierdzewnej/AC/CFW GRP);
 • maksymalne odchylenie osiowe 1 x ±4º;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Kształtki żeliwne kołnierzowe:

 • Kształtka zgodna z PN-EN 545.
 • Korpus z żeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
 • Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK;
 • wymagane jest wykazanie oznakowania łączników iż zostały one wykonane w reżimie utrzymania jakości przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedłożenie aktualnych certyfikatów produktowych np. GSK-RAL;
 • wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucję wystawiającą certyfikat lub jej uznanego partnera wszystkich wyników badań przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzające utrzymanie jakości procesu produkcji, zarówno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i równoważnego;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 10 lat.

 

Skrzynki uliczne do zasuw i hydrantów podziemnych

 • korpus skrzynki z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne jest zastosowanie z PEHD
 • pokrywa z żeliwa szarego (GG-20)
 • wkładka i śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301;
 • wymagany okres gwarancji producenta 2 lata.

 

Właz typ ciężki 40t

 • klasa D 400 – obciążenie 400 kN, zastosowanie w jezdniach dróg, utwardzonych poboczach i parkingach dla wszystkich rodzajów  pojazdów drogowych;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 2 lata.

 

Rury PCV

 • Zgodne z normą PN-EN ISO 1452-2:2010;
 • Wymagany okres gwarancji producenta 2 lata.

 

Rury PEHD  SDR 11 RC (dwuwarstwowa)

 • Zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12
 • Wymagany okres gwarancji producenta 2 lata.

Wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

 • dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub na piśmie, w terminie – 48 h pod rygorem rozwiązania umowy
 • oferowany materiał powinien posiadać:
  1. deklaracje zgodności PN-EN lub Aprobatę Techniczną i atest Państwowego Zakładu Higieny
  2. karty katalogowe
  3. gwarancję producenta
  4. oświadczenie o świadczeniu usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
  5. ubezpieczenie OC produktu
  6. certyfikat systemu zapewnienia jakości zgodnie z ISO 9001
  7. certyfikat świadczący o jakości powłoki antykorozyjnej GSK-RAL lub równorzędny dokument wydany przez instytucje niezależne od producenta, potwierdzające regularne przeprowadzanie badań kontrolnych jakości powłok lakierniczych, a w szczególności:
 • badanie grubości powłoki [min 250µm]
 • test udarowy – badanie odporności powłoki na uderzenia za pomocą opadającego ciężarka
 • odporność na sieciowanie powłoki – test chemiczny za pomocą odczynnika MIBK
 • porowatość powłoki – wytrzymałość powłoki na przebicie elektryczne metodą iskrową
 • kontrola temperatury odlewu przed malowaniem
 • kontrola czystości powierzchni odlewu – testowanie za pomocą taśmy
 • odporność na korozję podpowierzchniową – metoda odrywania katodowego [mm]
 • test przyczepności powłoki [MPa]

8. oferowany materiał przeznaczony jest do zastosowania przy instalacjach cieczy takich jak woda pitna.

9. Wykonawca dostarczy towar własnym transportem,

10. ilość i asortyment w danej grupie może ulec zmianie w ciągu trwania umowy

 • techniczno-jakościowe wykonanie w/w materiałów może ulec zmianie w ciągu trwania umowy na wniosek Zamawiającego
 • w przypadku wad materiału Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 14 dni od jego zwrotu
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia
 • wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
 • ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy
 • określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresu e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.

 

2.Termin złożenia ofert — 01.03.2022r. o godz. 12:00

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia — 01.03.2022r. o godz. 12:30

4. Termin realizacji zamówienia :

Od dnia podpisania umowy – 15.03.2023r.

5.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • spełniają warunki z art. 57 w szczególności nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 108 1 i art. 109 ust.1 Ustawy.
 • zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.
 1. Formularze specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.pwik.brzeg.pl
 1. Formularz można otrzymać pocztą— na pisemną prośbę Wykonawcy.
 2. Kryterium oceny ofert: 100% – cena oferty.
 3. Miejsce złożenia ofert — Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg , sekretariat  od  godz. 7:00 – 15:00.
 1. Miejsce otwarcia ofert: Dziale Utrzymania Ruchu i Zamówień Publicznych ul. Wyszyńskiego 31 w Brzegu.
 2. Termin związania ofertą – 30 dni.
 3. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające w kwocie stanowiącej nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

    14 . Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Zatwierdził: Krzysztof Tokarski – Zastępca Prezesa Ds. Technicznych

 • Wartość: powyżej 60 tys. euro
 • Branża: Inne
 • Typ: Dostawa
 • Tryb udzielania zamówienia: Przetarg nieograniczony
 • Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (w sekretariacie) do dnia 01.03.2022r. do godz. 12.00.
 • Otwarcie ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.03.2022r. w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Brzegu. o godz. 12.30
 • Wadium: Oferta nie musi być zabezpieczona wadium.
 • Termin związania ofertą: 31.03.2022r.
 • Znak sprawy: TU-PN-02-2022

Załączniki do pobrania

Wydrukuj stronę