wykrzyknik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia od godz. 22 do godz. 6 rano, 13 kwietnia 2014 roku wystąpi przerwa w dostawie wody związana z koniecznością przeprowadzenia płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Brzeg. W godzinach rannych 13 kwietnia może wystąpić okresowe pogorszenie się jakości wody charakteryzujące się zwiększeniem jej mętności wskutek wypłukiwania się związków żelaza.