wykrzyknik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu Sp. z o.o.

zawiadamia odbiorców wody,

że w nocy z 3 na 4 grudnia w godzinach 22.00-6.00 wystąpi przerwa w dostawie wody związana z płukaniem sieci wodociągowej na terenie miasta Brzeg.

Dnia 4 grudnia rano może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody, charakteryzujące się zwiększeniem jej mętności wskutek wypłukiwania się związków żelaza.

Prosimy odbiorców o wcześniejsze zgromadzenie niezbędnej ilości wody.  

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.