wykrzyknik

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzegu Sp. z o.o.

zawiadamia  odbiorców wody,

że w dniu 21 marca od godz. 2200 do godz. 600 22 marca 2015 roku wystąpi przerwa w dostawie wody związana z koniecznością przeprowadzenia płukania sieci wodociągowej na terenie miasta Brzeg.

  W godzinach rannych 22 marca może wystąpić okresowe pogorszenie jakości wody, charakteryzujące się zwiększeniem jej mętności wskutek wypłukiwania się związków żelaza.

       Prosimy odbiorców o wcześniejsze zgromadzenie niezbędnej ilości wody.  

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.