IMG_3908

Z dniem 01.01.1993 r. Rada Miejska w Brzegu utworzyła spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o., w której Gmina Miasto Brzeg dostała 100% udziałów.

Rocznica jest okazją do podsumowań trzech dekad działalności. Majątek Spółki w tym czasie bardzo się zmienił. Kapitał zakładowy wzrósł z 4000 zł u początków działalności do 39 287 700 zł obecnie. Poszerzeniu uległ zasięg terytorialny działania i przeprowadzono szereg modernizacji na głównych obiektach jak Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach i Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu (w tym przypadku można mówić o budowie nowego obiektu w rejonie istniejącego, który stracił swoją funkcję). Przedsiębiorstwo rozpoczyna kolejną dekadę jako właściciel kanalizacji w gminach Brzeg, Skarbimierz, częściowo w gminie Lubsza, Oława, Olszanka i Lewin Brzeski. Ponad czterokrotnie zwiększyła się długość obsługiwanej kanalizacji – obecnie to ok 280 km. To przede wszystkim efekt polityki firmy, która skrupulatnie wykorzystywała wszystkie szanse na pozyskanie finansowania z funduszy unijnych (ISPA/Fundusz Spójności). Oczyszczalnia ścieków z poniemieckiej konstrukcji nie spełniającej wymagań prawnych w kwestii procesów oczyszczania, stała się nowoczesnym obiektem, wykorzystującym szereg ekologicznych technologii, nie tylko prowadzących do wzorowego oczyszczenia ścieków ale i wykorzystujących odpady jako paliwo do uzyskiwania energii na własne potrzeby. Dziś jest celem dla wycieczek uniwersyteckich gdzie studenci na własne oczy mogą zobaczyć jak funkcjonują zdobycze współczesnej wiedzy w służbie ochrony środowiska. Stacja Uzdatniania Wody w Gierszowicach również przeszła spektakularną przemianę – zarówno w kwestii wyglądu samych budowli jak i wyposażenia, które zostało mocno zautomatyzowane. Tu także postawiono na ekologiczne rozwiązania minimalizujące ilość powstałych odpadów i wykorzystujące alternatywne źródła energii jak pompy ciepła. Wraz z rozbudową kanalizacji powstała łącznie ponad setka przepompowni ścieków – obsługa takiej ilości urządzeń stała się możliwa dzięki systemowi monitoringu i zdalnego sterowania. Sterowniki przepompowni wysyłają informacje o awarii między innymi sms-em dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja obsługi. Przedsiębiorstwo nabyło w ciągu swojej działalności trzy pojazdy do czyszczenia kanalizacji oraz samochód ze sprzętem do filmowania sieci kanalizacyjnych. Sprzęt pozwala na pewną samowystarczalność w branży ale może być najmowany do zewnętrznych zleceń. Warto nadmienić, że na terenie Stacji Uzdatniania Wody funkcjonuje laboratorium, które otrzymało akredytację dla badań wody i ścieków. Z jednej strony wykonuje analizy na potrzeby Spółki a z drugiej przyjmuje zlecenia z zewnątrz, w tym od osób prywatnych.

W ramach ścisłości warto nadmienić, że PWiK Sp. z o.o. jest spadkobiercą innych podmiotów, które zajmowały się zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków z okolic. Po włączeniu Brzegu do Polski, w roku 1945, ówczesne władze miasta powołały Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W skład MZWiK wchodziło: ujęcie i stacja uzdatniania wody w Gierszowicach z 1905 roku, sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenie miasta, 2 przepompownie ścieków oraz oczyszczalnia ścieków na wyspie, również z 1905 roku. W 1955 roku MZWiK weszło w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, a następnie w roku 1958 stało się oddzielnym samodzielnym przedsiębiorstwem o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. W latach 70-tych po utworzeniu w Brzegu Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej włączono do niego MPWiK. Wodociągi zostały wtedy jednym z jego zakładów.  Gdy w 1979 roku, do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z terenów miast województwa opolskiego, władze wojewódzkie utworzyły Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu, wodociągi brzeskie stały się jednym z ośmiu jego oddziałów. W skład oddziału wchodziły 3 wydziały: Brzeg, Grodków, Lewinie Brzeskim. Z dniem 31.12.1992 roku nastąpiła likwidacja WPWiK w Opolu . Samorządy gminne zdecydowały same o formie organizacyjnej wodociągów działających na ich terenie. I tak powstało obecne Przedsiębiorstwo.