ogłoszenie

Informujemy, że z uwagi na prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Gierszowicach, woda podawana do miejskiej sieci wodociągowej ma zmienione właściwości organoleptyczne (dotyczy to przede wszystkim zapachu). Woda jest regularnie badana przez akredytowane laboratorium i jest zgodna z wymogami obowiązującego prawa – nie zagraża w żaden sposób zdrowiu i życiu. Planowany termin ukończenia prac modernizacyjnych przypada na koniec marca 2021 r. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.