zmiany_w_wodociagach2

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z o.o. poszukuje osoby na stanowisko: inspektor ds. bhp  (w niepełnym wymiarze czasu pracy – umowa na zastępstwo z późniejszą możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony).

Niezbędne wymagania:

– zainteresowana osoba powinna spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

– posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie  bhp i p.poż dla pracowników tej służby

– dobrą znajomość przepisów bhp i p.poż.

Dobrze widziana jest znajomość zagadnień obrony cywilnej.

Oferty z kserokopiami dokumentów należy składać w terminie do dnia  30.04.2015 r w PWiK w Brzegu ul. Wolności 15 w dziale kadr pokój nr.14.tel.774162244 wew. 116.